Möten med tagg: Intressenter

Vi vill att vår verksamhet ska vara så genomskinlig som möjligt. Genomskinligheten gäller naturligtvis även vårt påverkansarbete bland intressebevakningen. Vi möter otaliga personer i beslutsfattande positioner varje år. Dessutom möter vi andra personer med vilka vi försöker föra våra centrala mål framåt.

Med hjälp av det jämt uppdaterade mötesregistret håller vi våra medlemsorganisationer och övriga intressentgrupper informerade om vilket slags påverkans- och nätverksarbete vi gör för att nå våra mål.

Mötesregistret upprätthålls på finska och du hittar det på Tapaamisrekisteri sida.

På registret finner du väsentlig information om våra möten. Vi antecknar de centrala uppgifterna om varje möte: vem vi träffade och när. Personerna vi träffat har gett tillståndet att publicera informationen.

Har du något att fråga om mötesregistret? Kontakta OLL:s generalsekreterare i frågor angående mötesregistret. Våra uppdaterade kontaktuppgifter finns på sidan Kontaktinformation.

 • Politiikan kulmapöytä: Edunsaajien kohtalonhetket käsillä -tilaisuus

  Mötesdatum:

  Ida Bolander

 • Erasmus, rahoituksen infotilaisuus

  Mötesdatum:

  Ida Bolander

 • Olympiakomitean aamuinfo

  Mötesdatum:

  Ida Bolander

 • EUSA Awards Ceremony

  Mötesdatum:

  Ida Bolander

 • SEUL ja OLL yhteistyön kehittämistapaaminen, Miika Pulkkinen

  Mötesdatum:

  Markku Rantahalvari

 • Lapinrinteen yhdenvertaisuuskoulutus

  Mötesdatum:

  Julia Tuuri, Jorma Alastalo, Essi Lumme, Ida Bolander, Markku Rantahalvari, Jussi Ansala, Niko Peltokangas, Anni-Liina Ikonen

 • SAMOK Lähtölaukaus

  Mötesdatum:

  Julia Tuuri, Jorma Alastalo ja Essi Lumme

 • SELL-games tapaaminen

  Mötesdatum:

  Markku Rantahalvari ja Julia Tuuri

 • Suvi Kotkavuori ja Jonna Kangas, Helsingin yliopisto, Juili -videon lanseeraus

  Mötesdatum:

  Jussi Ansala, Ida Bolander

 • Olympiakomitean vaikuttamisklinikka

  Mötesdatum:

  Sanna-Maria Ahl, Jussi Ansala

 • Liikkujan polku -verkoston vaikuttamisteemaryhmän kokous

  Mötesdatum:

  Sanna-Maria Ahl, Antti Pentikäinen

 • Nuorten eläkeneuvottelut

  Mötesdatum:

  Sanna-Maria Ahl

 • Liikuntalääketieteen webinaari, LTS

  Mötesdatum:

  Nita Vallimäki

 • Nuorten eläkeneuvottelut

  Mötesdatum:

  Sanna-Maria Ahl

 • Nuorten eläkeneuvottelut

  Mötesdatum:

  Antti Pentikäinen, Sanna-Maria Ahl

 • HYY:n vuosijuhlat

  Mötesdatum:

  Ilona Raimas

 • OLL, SAMOK, SYL eläketapaaminen

  Mötesdatum:

  Sanna-Maria Ahl

 • Olympiakomitean syyskokous

  Mötesdatum:

  Antti Pentikäinen, Nita Vallimäki, Ida Bolander

 • Sami Itani, Urheiluliitto

  Mötesdatum:

  Antti Pentikäinen

 • EUSA online meeting

  Mötesdatum:

  Antti Pentikäinen, Ida Bolander

 • KUPLA-ohjausryhmän päätöstapaaminen

  Mötesdatum:

  Sanna-Maria Ahl

 • Arla Joensuu, Sporttifrendi

  Mötesdatum:

  Sanna-Maria Ahl

 • Liikuntafoorumi, LTS

  Mötesdatum:

  Sanna-Maria Ahl

 • Olympiakomitean puheenjohtajaehdokkaiden kuuleminen

  Mötesdatum:

  Antti Pentikäinen, Anni Liina Ikonen

 • Arla Joensuu, Sporttifrendi

  Mötesdatum:

  Sanna-Maria Ahl

 • Olympiakomitean vaikuttamisklinikka

  Mötesdatum:

  Sanna-Maria Ahl, Antti Pentikäinen

 • Kimmo Leinonen, Espoon Liikunta- ja nuorisopalvelut, eUrheilu

  Mötesdatum:

  Markku Rantahalvari

 • Hilkka Pöyhönen, Unisport

  Mötesdatum:

  Antti Pentikäinen

 • Parkouria ja ultimatea opiskelijoille -yhteistyöpalaveri

  Mötesdatum:

  Ida Bolander, Anni Liina Ikonen, Niko Peltokangas, Markku Rantahalvari

 • OKM:n hankeverkostoseminaari

  Mötesdatum:

  Anni Liina Ikonen, Sanna-Maria Ahl, Jussi Ansala