Mötesregistret

Vi vill att vår verksamhet ska vara så genomskinlig som möjligt. Genomskinligheten gäller naturligtvis även vårt påverkansarbete bland intressebevakningen. Vi möter otaliga personer i beslutsfattande positioner varje år. Dessutom möter vi andra personer med vilka vi försöker föra våra centrala mål framåt.

Med hjälp av det jämt uppdaterade mötesregistret håller vi våra medlemsorganisationer och övriga intressentgrupper informerade om vilket slags påverkans- och nätverksarbete vi gör för att nå våra mål.

Mötesregistret upprätthålls på finska och du hittar det på Tapaamisrekisteri sida.

På registret finner du väsentlig information om våra möten. Vi antecknar de centrala uppgifterna om varje möte: vem vi träffade och när. Personerna vi träffat har gett tillståndet att publicera informationen.

Har du något att fråga om mötesregistret? Kontakta OLL:s generalsekreterare i frågor angående mötesregistret. Våra uppdaterade kontaktuppgifter finns på sidan Kontaktinformation.

 • STTK-opiskelijoiden illallinen

  Mötesdatum:

  Tekla Hahl

 • Vierailu Vamokin tapahtumassa

  Mötesdatum:

  Jani Ressi, Essi Lumme

 • KAMOn hyvinvointituutoreiden koulutus

  Mötesdatum:

  Tekla Hahl

 • Yhdenvertaisuuskoulutus / Ihmisoikeusliitto

  Mötesdatum:

  Essi Lumme, Jani Ressi, Jorma Alastalo, Markku Rantahalvari

 • Historiikin ohjausryhmä

  Mötesdatum:

  Tekla Hahl, Jani Ressi, Ida Bolander, Jussi Ansala, Markku Rantahalvari

 • SAMOKin laivafoorumi päivä 3

  Mötesdatum:

  Jani Ressi, Essi Lumme

 • SAMOKin laivafoorumi päivä 2

  Mötesdatum:

  Jani Ressi, Essi Lumme

 • Liikuntatuutorointikoulutus - VYY

  Mötesdatum:

  Jorma Alastalo

 • SAMOKin laivafoorumi päivä 1

  Mötesdatum:

  Jani Ressi, Essi Lumme

 • Opetus- ja kulttuuriministeriön tapaaminen

  Mötesdatum:

  Essi Lumme, Ida Bolander, Jorma Alastalo, Jussi Ansala

 • METKAn vuosijuhlat

  Mötesdatum:

  Essi Lumme, Jani Ressi

 • Allianssi: Nuorisopolitiikan aamukahvit

  Mötesdatum:

  Tekla Hahl

 • OLL:n jäsenyystyöryhmä

  Mötesdatum:

  Tekla Hahl, Essi Lumme, Jani Ressi, Pekko Pirhonen, Ida Bolander, Niko Peltokangas, Jussi Ansala, Markku Rantahalvari, Jorma Alastalo

 • Olympiakomitean toiminnanjohtajien aamuinfo

  Mötesdatum:

  Ida Bolander, Essi Lumme

 • Akava-opiskelijat puheenjohtajatapaaminen

  Mötesdatum:

  Essi Lumme

 • Sidosryhmätapaamisen suunnittelu STTK-opiskelijoiden kanssa

  Mötesdatum:

  Essi Lumme

 • Opiskelijabarometrin tapaaminen

  Mötesdatum:

  Tekla Hahl, Jussi Ansala, Niko Peltokangas

 • Vantaan kaupungin ja Liikkuva korkeakoulu -toiminnan yhteyttäminen + Liikkuva opiskelu

  Mötesdatum:

  Jorma Alastalo, Jussi Ansala

 • JYYn kummitapaaminen

  Mötesdatum:

  Tekla Hahl, Niko Peltokangas

 • Turvallisemman tilan luominen ja häirintäyhdyshenkilö -verkkokurssi

  Mötesdatum:

  Tekla Hahl

 • SAMOn kummitapaaminen

  Mötesdatum:

  Tekla Hahl

 • Laureamkon kummitapaaminen

  Mötesdatum:

  Jorma Alastalo, Essi Lumme

 • Liikkuva korkeakoulu -verkoston tapaaminen

  Mötesdatum:

  Tekla Hahl, Jorma Alastalo, Jani Ressi, Jussi Ansala

 • Liikkumisen mini-interventiomallin palaveri

  Mötesdatum:

  Jussi Ansala

 • SYL, SAMOK & OLL hallituslaisten tutustuminen

  Mötesdatum:

  Jani Ressi, Essi Lumme

 • Turvallisemman tilan luominen ja häirintäyhdyshenkilö -verkkokurssi

  Mötesdatum:

  Tekla Hahl

 • Eettisen lautakunnan aloitustapaaminen

  Mötesdatum:

  Tekla Hahl, Ida Bolander

 • Kadettitoverikunnan kummitapaaminen

  Mötesdatum:

  Jani Ressi, Jussi Ansala

 • HUMAKOn kummitapaaminen

  Mötesdatum:

  Jani Ressi, Niko Peltokangas

 • O'Diakon kummitapaaminen

  Mötesdatum:

  Jani Ressi, Markku Rantahalvari