Styrelsen för Studerandenas Idrottsförbund 2023 fördelade ansvarsområden

Publicerat: Kategori: Meddelande Taggar:

Styrelsen för Studerandenas Idrottsförbund (OLL) för år 2023 har hållit sitt konstituerande möte och fördelat ansvarsområden mellan presidiet. Styrelsen fattade även beslut om fadderskapen för studerande- och studentkårerna (listan nedan).

Ordförande Emilia Junnila är ansvarig för inhemska och internationella intressentverksamhet, påverkansarbete, administration och strategisk utveckling. Vice ordförande Lari Koskinen ansvarar för idrottspolitik, valpåverkansarbete och kommunikation.

Vice ordförande Atte Kolehmainen är ansvarig för tjänster och evenemang, Högskolan i Rörelse och motionstutorering. Styrelselemedlem Pekko Pirhonen ansvarar för nätverket för högskolornas idrottsväsen.

Kontaktinformation

Ordförande Emilia Junnila
intressentverksamhet, internationell verksamhet, administration och strategisk utveckling, påverkansarbete, utveckling av fadderverksamheten, ansvarsfullhet (jämlikhet, miljö, ekonomi)
+358 44 780 0211, emilia.junnila@oll.fi

1. vice ordförande Lari Koskinen
idrottspolitik, valpåverkansarbete, kommunikation
+358 44 780 0216, lari.koskinen@oll.fi

2. vice ordförande Atte Kolehmainen
tjänster och evenemang, Högskolan i Rörelse, tävlingsverksamhet, Studerandeidrotten 100 år, trakasseriombudsverksamhet, motionstutorering
+358 44 780 0215, atte.kolehmainen@oll.fi

Styrelsemedlem Pekko Pirhonen
nätverket för högskolornas idrottsväsen
pekko.pirhonen@lut.fi

Fadderkårer (studerande- och studentkårer)

Emilia Junnila: ASK, JYY, Kadettitoverikunta, KOE, LTKY, METKA, SAMO, VYY

Lari Koskinen: AYY, HAMKO, Helga, SAMMAKKO, SHS, Tahkon talli, TREY

Atte Kolehmainen: HUMAKO, HYY, KAMO, Laureamko, O'Diako, Polamk, SAVOTTA

Du kanske också är intresserad av