Styrelse för Studerandenas Idrottsförbund fördelade ansvarsområden och går mot kommunalval

Publicerat: Kategori: Meddelande Taggar:

Styrelsen för Studerandenas Idrottsförbund (OLL) för år 2021 har hållit sitt konstituerande möte och fördelat ansvarsområden mellan presidiet. Styrelsen fattade även beslut om fadderskapen för studerande- och studentkårerna (listan nedan).

Ordförande Julia Tuuri ansvarar för internationella relationer, intressentverksamhet, administration och ekonomi. Vice ordförande Essi Lumme är ansvarig för kommunikation och intressebevakning (kommunalval och påverkansarbete).

Vice ordförande Jorma Alastalo ansvarar för utbildning och evenemang, ekonomi och intressebevakning (Högskolan i Rörelse och SHVS). Styrelseledamot Anna Salo är ansvarig för nätverket för högskolornas idrottsväsen.

Enligt ordförande Tuuri kommer OLL att erbjuda sportlösningar under kommunalvalet på våren som kommer att gynna hela samhället. Det finns tre nyckellösningar i det kommunala valprogrammet.

”Till exempel föreslår vi att utomhusidrottsanläggningar byggs i anslutning till campusområden och studentbostäder för att betjäna både studenter och närliggande invånare”, säger Tuuri.

”Som distansförhållanden fortsätter är det viktigt att uppmärksamma vardagsmotion också. Valet påverkar bland annat cykling förhållanden - cykling erbjuder utmårkt vargadsmotion för alla invånare, även studerande”, ordföranden fortsätter.

OLL vill göra fysisk aktivitet och förebyggande hälsoarbete en strategisk prioritering för kommunerna. Den kommunala valprogram finns på OLL:s hemsida.

Kontaktinformation

Ordförande Julia Tuuri (internationella relationer, intressentverksamhet, administration och ekonomi), +358 44 780 0211, julia.tuuri@oll.fi

1. vice ordförande Essi Lumme (kommunikation och intressebevakning [kommunalval, påverkansarbete, policydokument]), +358 44 780 0216, essi.lumme@oll.fi

2. vice ordförande Jorma Alastalo (utbildning och evenemang, ekonomi och intressebevakning [Högskolan i Rörelse, SHVS]), +358 44 780 0215, jorma.alastalo@oll.fi

Styrelsemedlem Anna Salo (nätverket för högskolornas idrottsväsen), anna.salo@oll.fi

Fadderkårer (studerande- och studentkårer)

Julia Tuuri: AUS, ASK, HUS, SHS, METKA, Helga, HUMAKO, Lauremako, O’Diako

Essi Lumme: ISYY, JAMKO, JYY, KAMO, KOE, LTKY, SAVOTTA, Tahkon Talli

Jorma Alastalo: Polamk, TREY, TYY, SAMMAKKO, SAMO, VYY, Hamko, Kadettitoverikunta

Du kanske också är intresserad av

 • Korkeakouluopiskelijat ‒ helposti unohdettu käyttäjäryhmä

  Publicerat:

  Usein puhutaan lasten ja nuorten liikunnasta ja heidän tasa-arvoisista harrastusmahdollisuuksistaan. Kuinka tietyt lajit ovat kalliita harrastaa, mutta kuinka liikunta on tärkeää kehityksen, sosiaalisten suhteiden ja jopa terveyden kannalta. Kun heidän asiansa on saatu jotenkin kuntoon, hypätään useampi kymmenen vuotta eteenpäin ja keskustellaan vanhusten liikuntamahdollisuuksista. Liikunta näytteleekin todella suurta osaa heidän terveytensä ja toimintakykynsä tukemisessa. Heille täytyy siis tarjota mahdollisuus turvalliseen kuntosaliharjoitteluun, lähellä olevat lenkkipolut ja kaupungin liikuntapalveluiden ohjatut eläkeläisryhmät.

  Läs mer om artikeln: Korkeakouluopiskelijat ‒ helposti unohdettu käyttäjäryhmä

 • COVID-19-pandemins effekter på högskoleidrotten

  Publicerat:

  I slutet av våren lät Statens idrottsråd (VLN) göra en utredning om läget inom idrottssektorn. Utredningen glömde helt högskolornas idrottstjänster. Studerandenas Idrottsförbund utarbetade på basis av VLN:s enkäter sin egen enkät speciellt för högskolornas idrottsväsen.

  Läs mer om artikeln: COVID-19-pandemins effekter på högskoleidrotten

 • Ansökan till FISU Volunteer Leaders Academy är öppen

  Publicerat:

  Den internationella paraplyorganisationen för studentidrott FISU utlyser en ansökan om nationella representanter för FISU Volunteer Leaders Academy för perioden 2021–2022. Syftet med akademin är att erbjuda studerande en internationell kanal för att utveckla sig som ledare och att förbättra möjligheter till studentidrott både i Finland och internationellt.

  Läs mer om artikeln: Ansökan till FISU Volunteer Leaders Academy är öppen