Styrelse för Studerandenas Idrottsförbund fördelade ansvarsområden och går mot kommunalval

Publicerat: Kategori: Meddelande Taggar:

Styrelsen för Studerandenas Idrottsförbund (OLL) för år 2021 har hållit sitt konstituerande möte och fördelat ansvarsområden mellan presidiet. Styrelsen fattade även beslut om fadderskapen för studerande- och studentkårerna (listan nedan).

Ordförande Julia Tuuri ansvarar för internationella relationer, intressentverksamhet, administration och ekonomi. Vice ordförande Essi Lumme är ansvarig för kommunikation och intressebevakning (kommunalval och påverkansarbete).

Vice ordförande Jorma Alastalo ansvarar för utbildning och evenemang, ekonomi och intressebevakning (Högskolan i Rörelse och SHVS). Styrelseledamot Anna Salo är ansvarig för nätverket för högskolornas idrottsväsen.

Enligt ordförande Tuuri kommer OLL att erbjuda sportlösningar under kommunalvalet på våren som kommer att gynna hela samhället. Det finns tre nyckellösningar i det kommunala valprogrammet.

”Till exempel föreslår vi att utomhusidrottsanläggningar byggs i anslutning till campusområden och studentbostäder för att betjäna både studenter och närliggande invånare”, säger Tuuri.

”Som distansförhållanden fortsätter är det viktigt att uppmärksamma vardagsmotion också. Valet påverkar bland annat cykling förhållanden - cykling erbjuder utmårkt vargadsmotion för alla invånare, även studerande”, ordföranden fortsätter.

OLL vill göra fysisk aktivitet och förebyggande hälsoarbete en strategisk prioritering för kommunerna. Den kommunala valprogram finns på OLL:s hemsida.

Kontaktinformation

Ordförande Julia Tuuri (internationella relationer, intressentverksamhet, administration och ekonomi), +358 44 780 0211, julia.tuuri@oll.fi

1. vice ordförande Essi Lumme (kommunikation och intressebevakning [kommunalval, påverkansarbete, policydokument]), +358 44 780 0216, essi.lumme@oll.fi

2. vice ordförande Jorma Alastalo (utbildning och evenemang, ekonomi och intressebevakning [Högskolan i Rörelse, SHVS]), +358 44 780 0215, jorma.alastalo@oll.fi

Styrelsemedlem Anna Salo (nätverket för högskolornas idrottsväsen), anna.salo@oll.fi

Fadderkårer (studerande- och studentkårer)

Julia Tuuri: AUS, ASK, HUS, SHS, METKA, Helga, HUMAKO, Lauremako, O’Diako

Essi Lumme: ISYY, JAMKO, JYY, KAMO, KOE, LTKY, SAVOTTA, Tahkon Talli

Jorma Alastalo: Polamk, TREY, TYY, SAMMAKKO, SAMO, VYY, Hamko, Kadettitoverikunta

Du kanske också är intresserad av

 • Liisa Reinola: Högskolestuderande – en lätt bortglömd användargrupp

  Publicerat:

  Det talas mycket om barn och ungdomars motion och jämlika möjligheter till hobbyer. Hur vissa sporter är dyra att utöva, men att motion är viktigt för utvecklingen, sociala relationer och till och med hälsan. När vi har fixat deras saker så gott det går, hoppar vi ett antal årtionden framåt och tar itu med de äldres motionsmöjligheter. Det är sant att motion är en viktig faktor i att stödja de äldres hälsa och funktionsförmåga. Vi måste se till att de har en möjlighet att träna på gym tryggt, att det finns motionsspår i deras närhet och att stadens idrottstjänster ordnar guidade pensionärsgrupper.

  Läs mer om artikeln: Liisa Reinola: Högskolestuderande – en lätt bortglömd användargrupp

 • Studerandeorganisationernas gemensamma kommunalvalkampanj: vi gör en bättre studentstad tillsammans

  Publicerat:

  Studerandeorganisationernas gemensamma kampanj inför kommunalvalet uppmuntrar studerande att rösta och ökar medvetenheten om internationella studerandes rösträtt.

  Läs mer om artikeln: Studerandeorganisationernas gemensamma kommunalvalkampanj: vi gör en bättre studentstad tillsammans

 • COVID-19-pandemins effekter på högskoleidrotten

  Publicerat:

  I slutet av våren lät Statens idrottsråd (VLN) göra en utredning om läget inom idrottssektorn. Utredningen glömde helt högskolornas idrottstjänster. Studerandenas Idrottsförbund utarbetade på basis av VLN:s enkäter sin egen enkät speciellt för högskolornas idrottsväsen.

  Läs mer om artikeln: COVID-19-pandemins effekter på högskoleidrotten