Riktlinjer för studentidrottens framtid dras upp på Kuortane 10–11 november

Publicerat: Kategori: Meddelande Taggar:

Högskolestuderandena kommer att dra upp sina idrottspolitiska riktlinjer och välja en ny styrelse för Studerandenas Idrottsförbund (OLL) under sitt förbundsmöte på Kuortane idrottsinstitut 10–11 november.

Förbundsmötet börjar onsdagen den 10 november kl. 10.30. Festtalet ges av vetenskaps-, kultur- och idrottsminister Antti Kurvinen. Talet ges under mötets första dag, kort efter att mötet har öppnats.

Under det två dagar långa förbundsmötet behandlas förutom de stadgeenliga handlingarna också OLL:s idrottspolitiska policydokument. I policydokumentet drar högskolestuderandena upp riktlinjer för hur samhället och högskolorna bör utvecklas för att studerandena ska röra på sig tillräckligt med tanke på sin hälsa och välbefinnande. Dessutom behandlas de etiska reglerna för evenemangs- och tävlingsverksamheten som OLL kommer att ta i bruk för första gången.

Under mötet utdelas även OLL-pokalen och priset Årets Flamma till aktörer som främjat studentidrotten i år. Under den andra mötesdagen väljs förbundets styrelse för 2022.

Mötet har 45 röstberättigade delegater, varav en del deltar via distansförbindelse. Förbundsmötet är OLL:s första evenemang som ordnas på plats sedan våren 2020.

Medier och andra intresserade kan följa mötet i direktsändning via webben på OLL:s Youtube-konto. Länken till sändningarna publiceras också på förbundsmötets webbplats på morgonen på mötesdagarna. På samma sida finns också mötets tidtabell, handlingarna som ska behandlas och annan information om mötet. På sociala medier använder vi hashtaggen #liikuntaliitto.

OLL representerar alla högskolestuderande i Finland, och till förbundets medlemsorganisationer hör fler än 140 000 studerande. Förbundets medlemmar består av åtta studentkårer, femton studerandekårer samt Försvarshögskolans och Finlands idrottsinstituts elevkårer. Dessutom är fem högskolors idrottstjänster samarbetsmedlemmar i OLL.

Mer information:

Ida Bolander, generalsekreterare
ida.bolander@oll.fi
tfn 044 780 0210

Julia Tuuri, ordförande
julia.tuuri@oll.fi
tfn 044 780 0211

Niko Peltokangas, sakkunnig inom kommunikation
niko.peltokangas@oll.fi
tfn 046 921 1215

Du kanske också är intresserad av