Förbundsmöte 2021

Studerandenas Idrottsförbund (OLL) rf:s ordinarie förbundsmöte hålls på Kuortane idrottsinstitut 10–11 november 2021.

Tidtabell för förbundsmötet

Onsdag 10.11.2021
10.30 Förbundsmötet öppnas
10.35 Hälsningar
12.00 Lunch
13.00 Förbundsmötet fortsätter
Paus
15.00 Arbetsgrupper
Arbetsgrupper kan börjä tidigare om remissdebatten är snabbare

Torsdag 11.11.2021
9.00 Paneldebatt med styrelse- och ordförandekandidaterna
Paus
10.00 Förbundsmötet fortsätter
12.00 Lunch
13.00 Förbundsmötet fortsätter
Paus
17.00 Förbundsmötet avslutas

Viktiga datumen:

6.9 Den officiella kallelsen till förbundsmötet publiceras
10.9 Handlingarna för förbundsmötet skickas till medlemmarna i elektronisk form
13–30.9 Förbundsmöteshandlingarna är ute på remiss
10.10 Anmälningstiden för förbundsmötet går ut
5.11 Kopiorna av fullmakterna för förbundsmötesdelegater ska lämnas in till OLL:s kansli senast kl. 16.00
10–11.11 Förbundsmötet

Fullmakt

Vi ber er skicka kopiorna på fullmakterna inklusive antal röster och namnteckningar senast fredagen den 5 november 2021 kl. 16 till generalsekreterare Ida Bolander (ida.bolander@oll.fi).

Fullmakt (docx)
Fullmakt (pdf)