Förbundsmöte 2021

Studerandenas Idrottsförbund (OLL) rf:s ordinarie förbundsmöte hålls på Kuortane idrottsinstitut 10–11 november 2021.

Viktiga datumen:

6.9 Den officiella kallelsen till förbundsmötet publiceras
10.9 Handlingarna för förbundsmötet skickas till medlemmarna i elektronisk form
13–30.9 Förbundsmöteshandlingarna är ute på remiss
10.10 Anmälningstiden för förbundsmötet går ut
5.11 Kopiorna av fullmakterna för förbundsmötesdelegater ska lämnas in till OLL:s kansli senast kl. 16.00
10–11.11 Förbundsmötet

Fullmakt

Vi ber er skicka kopiorna på fullmakterna inklusive antal röster och namnteckningar senast fredagen den 5 november 2021 kl. 16 till generalsekreterare Ida Bolander (ida.bolander@oll.fi).

Fullmakt (docx)
Fullmakt (pdf)

Anmäla till förbundsmöte (medlemmar)

Anmäla till förbundsmöte (observatörer)