Valpåverkande

Valet – kommunalvalet, riksdagsvalet och Europaparlamentsvalet – är den mest centrala platsen i det politiska beslutsfattandet. Studerandenas Idrottsförbunds strävar efter långsiktig valpåverkan för att främja motionsförutsättningarna för studerande och högskolor.

Panelisterna, vänsterförbundets Paavo Arhinmäki, sannfinländarnas Ritva Elomaa, de grönas Johanna Karimäki, centerns Hanna Kosonen, samlingpartiets Sari Multala och socialdemokraternas Joona Räsänen står i Palmrummet (Palmuhuone) på Lasipalatsi i början av paneldebatten #studierirörelseNU med riksdagskandidaterna, som OLL organiserade i mars 2019. Panelisterna intervjuas av Joonas Suikula, ordförande för OLL för 2019. Bredvid ser vi vice ordförandena Harri Nurmi och Tiina Anttonen. I bakgrunden finns paneldebattens programvärdar Jussi Ansala, specialsakkunnig inom högskoleidrott vid OLL och Soile Koski-Aho, ordförande för OLL år 2018.
Vid riksdagsvalspaneldiskussion #studierirörelseNU som OLL
organiserade i 2019 lovade de olika partiernas ledande idrottspolitiker att
programmet Skolan/Studier i rörelse utvidgas och resurseras även i högskolor.