Studerandenas idrottsförbund (OLL): För en jämlik hälsovard krävs jämlika idrottstjänster

Publicerat:

Studerandenas Idrottsförbund frågar er, sommarens partikongressdeltagare, riksdagsledamöter och kandidater samt högskolornas ledning: är 8,2 miljoner euro en stor satsning på idrottstjänster för 270 000 personer?

Utkastet till lagen om studerandehälsovård för högskolestuderande var nyss ute på remiss. Syftet med lagen är att trygga välfungerande och jämlika studerandehälsovårdstjänster för både universitets- och yrkeshögskolestuderande. Samtidigt varierar kvaliteten på högskolornas idrottstjänster och det är fortfarande väldigt långt till jämlikhet.

I mars publicerades boken Korkeakoululiikunnan suositukset 2018 (Rekommendationerna för högskoleidrott 2018, på finska, sammandrag på svenska). I boken konstateras att finansieringen av
idrottstjänsterna vid högskolorna varierar mellan två och åttio euro. I praktiken finns det inte några sådana tjänster ens på de allra största studieorterna, för att inte tala om mindre orter.

Jämlika idrottstjänster skapas inte i en handvändning och inte heller utan att vi satsar på dem. – Även Undervisnings- och kulturministeriets högskolevision utmålar välmående högskolesamfund som en av Finlands styrkor, påpekar Soile Koski-Aho, ordförande för Studerandenas Idrottsförbund. Vi måste satsa på välbefinnande. Nu.

Studerandenas Idrottsförbund rf.

Mer information:
Ordförande Soile Koski-Aho, soile.koski-aho@oll.fi, tfn +358 44 7800 211
Jussi Ansala, sakkunnig inom högskoleidrott, jussi.ansala@oll.fi, tfn +358 44 7800 214

Tillbaka till dokumentarkivet