Anna Laurila: Idrott och motion hör till varje människa och kommun

Publicerat: Kategori: Blogg Taggar:

Anna Laurila, kandidat för Samlingspartiet i Tammerfors, bloggar om kommunalvalet.

Fysisk aktivitet och motion kan vara ett vardagsnöje för den ena, ett yrke för den andra och något ångestframkallande för den tredje. Därför är det viktigt att man inte i tankarna kopplar ihop fysisk aktivitet och motion endast med joggingspår eller Ilves och Tappara, utan betraktar det ur ett mångsidigare perspektiv som tillåter oss att förstå deras betydelse och utvecklingsmöjligheter i kommunerna.

Det ska vara lätt och enkelt att röra på sig, och det bör vara möjligt att motionera på egen hand eller organiserat. Till denna helhet hör bland annat att stöda och lyfta fram idrottsföreningar och -organisationer samt att göra mindre åtgärder som att försäkra tillgängligheten och underhållet av idrottsanläggningar. Stöd till idrott och motion kan innebära välskötta skidspår och vandringsleder, men också att det finns tillräckligt många parkbänkar så att äldre människor kan ta en paus på sin butiksresa.

Motion och idrott har lyfts fram också av Samlingspartiet i Tammerfors. För att stödja fysisk aktivitet krävs sektorsövergripande utveckling. Staden, föreningarna och företagen kan arbeta tillsammans för ett mer aktivt Tammerfors och för att öka stadsbornas välbefinnande.

Tammerfors bör göra idrott och motion och främjandet av dem till en strategisk tyngdpunkt i sitt välfärdsarbete. Jag tycker det är särskilt viktigt att tillhandahålla mångsidiga motionsmöjligheter, speciellt till studerande. Särskilt nu under pandemin har det blivit tydligt att staden vimlar av unga vuxna som söker vänner och likasinnat sällskap. Med tanke på såväl socialt som fysiskt välbefinnande är det viktigt att man hjälper människor hitta hobbyer och vänner som bidrar till att upprätthålla en aktiv livsstil.

Idrott och fysisk aktivitet utgår dock från vardagliga val. Ett sådant val kan vara till exempel att ta cykeln till arbetet eller studieplatsen eller att promenera till butiken.

Kommunen ska se till att det finns ordentliga cykelleder, trygga lättrafikleder och tillräckligt med cykelställ för säker cykelförvaring. Detta skulle betjäna särskilt ungdomar och studerande. Effektiv stadsplanering tar inte i beaktande bara biltrafiken, utan också andra transportsätt som blir allt mångsidigare.

Kultur och vackra stadsmiljöer har en speciell plats i mitt hjärta. Också idrott och kultur hör samman. Tammerfors, liksom andra kommuner, skall erbjuda fler kulturupplevelser i syfte att främja idrott och motion. De vackra ljuskonstverken i Tammerfors centrum lockar till att utforska området till fots, på samma sätt som ljusstigen i Villmanstrand lockade stadsborna ut på isen för att röra på sig. Jag vill ge konstnärer mer frihet och stöd från staden för att skapa konst i vår omgivning. En vacker stad och välskötta naturstigar lockar stadsborna till att röra på sig och uppskatta sin omgivning.

Vi måste riva ner skiljemuren mellan kultur och idrott, och erbjuda stadsborna fler upplevelser. Ljusinstallationen vid Keskustori i Tammerfors och museironderna har fått tammerforsare i olika åldrar att röra på sig nästan som av en slump. Vi måste erbjuda välskötta, vackra och lättillgängliga idrottsanläggningar. Tammerfors har vacker natur och attraktiva rutter, men för att de ska kunna utnyttjas måste det i stadsbilden finnas färre “Ej vinterunderhåll”-skyltar och fler idrottsupplevelser.

Anna Laurila

Skribenten är en 23 år gammal kommunalvalskandidat för Samlingspartiet i Tammerfors. Hon har varit med i studerandekåren och den nationella studerandeverksamheten. Viktiga teman för henne är ett jämlikt samhälle och studerandenas välbefinnande.

Du kanske också är intresserad av