Anna Laurila: Liikunta kuuluu kaikille ja jokaiseen kuntaan

Julkaistu: Kategoria: Blogi Asiasanat:

Kuntavaaliblogissa on vuorossa Tampereen Kokoomuksen ehdokas Anna Laurila.

Liikkuminen ja liikunta saattavat olla joillekin arjen iloa, joillekin ammatti ja joillekin jopa ahdistusta aiheuttava asia. Liikkumista ja liikuntaa ei siksi tulisi ajatella ainoastaan lenkkipolkujen tai Ilveksen ja Tapparan kautta, vaan monipuolisemmin, jotta ymmärretään niiden merkitys ja kehittämismahdollisuudet kunnissa.

Liikkumisen tulisi olla helppoa, vaivatonta ja sujuvaa sekä mahdollista niin organisoidusti kuin omaehtoisesti. Tähän kokonaisuuteen kuuluu esimerkiksi liikuntaseurojen ja järjestöjen tukeminen ja esiin nostaminen sekä yksinkertaisemmat asiat kuten liikuntapaikkojen saavutettavuus ja riittävä kunnossapito. Liikkumisen tukeminen voi tarkoittaa riittävää määrää puistonpenkkejä vanhusten kauppamatkojen lepopaikoiksi tai hyvinhoidetuttuja latuja ja vaellusreittejä.

Liikkuminen ja liikunta on nostettu esille myös Tampereen Kokoomuksessa. Liikkumisen tueksi tuli tehdä sektorirajat ylittävää kehittämistä. Kaupunki, järjestöt ja yritykset voivat toimia yhdessä liikkuvamman Tampereen eteen ja lisätä kaupunkilaisten hyvinvointia.

Tampereen tulee ottaa liikkuminen ja liikkumisen edistäminen strategiseksi painopisteeksi hyvinvointityöhön. Erityisen tärkeänä pidän monipuolisia liikkumismahdollisuuksia ja niiden tarjoamista opiskelijoille. Nyt pandemia-aikana erityisesti on korostunut se, että kaupunki kuhisee nuoria aikuisia, jotka etsivät itselleen ystäviä ja samanmielistä seuraa. Niin sosiaalisen kuin fyysisen hyvinvoinnin kannalta tulisikin tukea sitä, että ihmiset löytävät itselleen harrastuksen sekä ystäviä liikunnallisen elämäntavan ylläpitämiseen.

Liikunta ja liikkuminen lähtevät kuitenkin arkisista teoista. Arkinen teko voi olla esimerkiksi polkupyöräily töihin tai opiskelupaikalle taikka kävelyn valitseminen kauppaan mentäessä.

Kunnan tulisikin varmistaa, että pyöräilyreitit ovat kunnollisia, kevyen liikenteen väylät ovat turvallisia käyttää ja kaupungilla on riittävästi pyöräpaikkoja turvalliseen säilyttämiseen. Tämä palvelisi erityisesti nuoria ja opiskelijoita. Toimivassa kaupunkisuunnittelussa huomioidaan autoliikenteen lisäksi yhä monipuolistuvat liikennemuodot.

Sydämeni kuuluu kulttuurille ja kauniille kaupunkiympäristölle. Liikunta ja kulttuuri kuuluvat myös yhteen. Tampereen, kuten muidenkin kuntien, tulee tarjota kulttuurielämyksiä yhä enemmän myös liikuntaa edistääkseen. Tampereen keskustan kauniit valotaideteokset houkuttelevat ihmisiä tutustumaan kävellen ympäristöönsä kuten Lappeenrannan soihtukävely houkutteli kaupunkilaiset jäälle liikkumaan. Haluan enemmän vapauksia taiteilijoille ja kaupungin tukea luoda taidetta ympäristöömme. Kaunis kaupunki ja hyvin hoidetut luontopolut houkuttelevat liikkumaan ja arvostamaan ympäristöä.

Kulttuurin ja liikunnan raja-aitoja tulee kaataa ja tarjota kaupunkilaisille elämyksiä. Tampereen keskustorin valot sekä erilaisten museoiden kierrokset saavat eri-ikäiset tamperelaiset liikkumaan kuin vahingossa. Meidän tuleekin tarjota hyvin hoidettuja ja kauniita liikuntapaikkoja, jotka on helppo saavuttaa. Tampereella on kaunista luontoa ja kauniita reittejä, mutta niiden hyödyntäminen vaatii sitä, että kaupunkikuvassa on vähemmän “Ei talvikunnossapitoa” -kylttejä ja enemmän liikunnallisia elämyksiä.

Anna Laurila

Kirjoittaja on 23-vuotias Kokoomuksen kuntavaaliehdokas Tampereelta. Hän on toiminut opiskelijakunnassa ja valtakunnallisessa opiskelijatoiminnassa. Tärkeitä teemoja on tasa-arvoinen yhteiskunta ja opiskelijoiden hyvinvointi.

Sinua voisi kiinnostaa myös