Finns det en kandidat för motion och idrott i valkompasser för kommunalvalet?

Publicerat: Kategori: Blogg Taggar:

Vi gick igenom frågorna i några valkompasser och tog reda på hur stor roll motion och idrott får i dem. Vi fäste särskild uppmärksamhet på hur fysisk aktivitet bland studerandena har beaktats i frågeställningen.

I samband med kommunalvalet söker många av oss en kandidat med hjälp av en valkompass, och kanske följer vi till och med en panel eller två. Valkompasserna innehåller både allmänna frågor och frågor som berör varje enskild kommun. De behandlar ingående ekonomi, trafik och hälsovård, men hur är det med motion och idrott?

Vi gick igenom fyra av de ”stora” valkompasserna för kommunalvalet: Allianssi, Helsingin Sanomat, Iltalehti och Yleisradio. Vi jämförde de allmänna frågorna och hur många av dem handlar om motion och idrott. Förargligt nog märkte vi att motion och idrott knappt har någon roll alls, för att inte tala om fysisk aktivitet bland studerande.

Valkompassen för Helsingin Sanomat behandlade motion och idrott inte alls. Valkompasserna för YLE och Iltalehti hade en fråga om idrott och motion: YLE frågade om att tillåta unga under 18 år att använda skolornas idrottslokaler för hobbyverksamhet utan avgift, och Iltalehti om att bygga cykelleder i stället för bilvägar. Ingendera valkompass lyfte fram främjandet av motion och idrott bland studerande.

Endast Alliansis valkompass behandlar uttryckligen fysisk aktivitet bland studerande: det finns tre frågor om motion och idrott. De lyfter fram avgiftsfri användning av lokaler för ungdomar, avgiftsfri hobbyverksamhet och främjande av cykling.

Motion och idrott är helt klart en kommunfråga.

Valkompasser för kommunalvalet har alltför få frågor om motion och idrott, särskilt vad gäller studerande. De konkreta besluten för att främja motion och idrott fattas dock på kommunnivån. De hjälper oss att främja kommuninvånarnas välbefinnande och garantera att kommunerna har anställda med arbetsförmåga även i framtiden. Otillräcklig fysisk aktivitet kostar kommunerna mer än 550 € per invånare varje år.

Röstare borde ha bättre möjligheter att bekanta sig med kandidaternas tankar om motion och idrott. Valkompasserna för kommunalvalet borde behandla mer ingående motion och idrott samt hur de kan stödjas i kommunerna. Några enkla sätt vore att lyfta fram främjandet av cykling och övrig lätt trafik samt kommunernas möjlighet att stödja arbetsförmågan med motion och idrott. Det är nämligen just på kommunalnivån där sådana beslut fattas. Motion och idrott innebär stora kostnader på den kommunala och statliga nivån, vilket är varför motion och idrott förtjänar en större roll i kommunala och övriga val.

Så var finns kandidaterna som står för motion och idrott? Om valkompasserna inte behandlar temat, krävs det att röstarna är aktiva och letar efter information såväl om paneler som behandlar motion och idrott som om idrottsintresserade kandidater. För att underlätta detta har Olympiska kommittén samlat ihop kandidater med sin kampanj #liikuntaehdokas. Du hittar dem i sociala medierna med den hashtaggen. Mer information om kampanjen finns på Olympiska kommitténs webbplats.

Hoppas vid nästa val vi får fler valkompasser och valpaneler där motion och idrott har en större roll.

Bilden är en kollage av skärmbilder om valkompasserna för kommunalvalet.

Du kanske också är intresserad av

 • Sanna-Maria Ahl: Kommunalvalet – frågor som gäller just dig

  Publicerat:

  Kommunalvalet, det mindre kända syskonet till riksdagsvalet. Du har väl redan hört? Har du röstat? Eller har du låtit bli att rösta eftersom du redan röstade i det ”riktiga” valet?

  Läs mer om artikeln: Sanna-Maria Ahl: Kommunalvalet – frågor som gäller just dig

 • Jussi Ansala: Kommunalvalet och cykling – Den heliga treenigheten av lyckad cykelpendling: cykel, rutt och lås

  Publicerat:

  OLL:s styrelse beslutade i juni utifrån medlemsföreningarnas utlåtanden om förbundets mål för kommunalvalet 2021. Det första målet – eller snarare lösningen – lyder som följande: Förhållandena för cykling måste utvecklas och stadscykelnätverken utökas – cykling är en utmärkt nyttomotionsform för alla invånare, inklusive studerande. I detta blogginlägg behandlar jag valtemat utifrån min egen “sadelkänsla”.

  Läs mer om artikeln: Jussi Ansala: Kommunalvalet och cykling – Den heliga treenigheten av lyckad cykelpendling: cykel, rutt och lås

 • Liisa Reinola: Högskolestuderande – en lätt bortglömd användargrupp

  Publicerat:

  Det talas mycket om barn och ungdomars motion och jämlika möjligheter till hobbyer. Hur vissa sporter är dyra att utöva, men att motion är viktigt för utvecklingen, sociala relationer och till och med hälsan. När vi har fixat deras saker så gott det går, hoppar vi ett antal årtionden framåt och tar itu med de äldres motionsmöjligheter. Det är sant att motion är en viktig faktor i att stödja de äldres hälsa och funktionsförmåga. Vi måste se till att de har en möjlighet att träna på gym tryggt, att det finns motionsspår i deras närhet och att stadens idrottstjänster ordnar guidade pensionärsgrupper.

  Läs mer om artikeln: Liisa Reinola: Högskolestuderande – en lätt bortglömd användargrupp