Essi Lumme valdes till ordförande för Studerandenas Idrottsförbund

Publicerat: Kategori: Meddelande Taggar:

Ordförande för Studerandenas Idrottsförbund (OLL) för 2022 är Essi Lumme. Just nu fungerar hon som förbundets vice ordförande. Under förbundsmötet, som avslutades i dag i Kuortane, valdes Jani Ressi och ZZ till OLL:s nya vice ordförande, och Pekko Pirhonen till styrelsemedlem.

”Betydelsen av Studerandenas Idrottsförbunds verksamhet har framhävts under coronakrisen. Det är tydligt att det i det nationella beslutsfattandet behövs en riksomfattande expertorganisation som lyfter fram högskole- och studentidrotten för att deras värde i att skapa fysisk aktivitet och psykiskt välbefinnande ska erkännas”, kommenterar XX, som valdes till ny ordförande.

Förbundsmötet godkände OLL:s uppdaterade idrottspolitiska policydokument som sammanställer förbundets viktigaste mål. Policydokumentet tar till exempel ställning till idrottens finansiering och jämlikhet samt stöd för fysisk aktivitet i vardagen.

”Vi försöker hitta en ny modell för att finansiera idrottssektorn samtidigt som vi förbereder oss inför riksdagsvalet 2023. Nästa år måste vi som är experter inom studentidrott och högskolan i rörelse lyfta fram fysisk aktivitet som ett stort valtema”, berättar XX om sin vision.

OLL-pokalen delades ut till Vasa, Årets Flamma-priset till aktörer inom Villmanstrands och Lahtis högskoleidrott

Under förbundsmötet belönades aktiva aktörer inom högskole- och studentidrotten. Årets Flamma-priset gick till Pekko Pirhonen och Markus Halonen som ansvarar för den gemensamma välfärds- och idrottstjänsten Moveo vid LUT-universitetet och LAB Yrkeshögskolan. Studenter känner Pirhonen och Halonen som lättåtkomliga aktörer som gör ett enormt osjälviskt arbete och intressebevakning för studenter som inte förväntas av dem för jobb-bildens skull - och alltid en glimt i ögat och ett leende på läpparna!

OLL-pokalen som ska överlämnas till föreningens medlemsgemenskap kommer att finnas i Studentkåren vid Vasa Universitet (VYY) under nästa år. Studentkårens proaktiva, långsiktiga och systematiska arbete har haft en avgörande betydelse för universitetets och dess lednings förståelse för idrottstjänsternas betydelse. OLL tackar VYY särskilt på dessa påverkansexpert och styrelsens idrottansvarare för deras arbete med att hitta en varaktig lösning på situationen.

Mer information:

Essi Lumme, ordförande 2022
essi.lumme@oll.fi
044 780 0216

Du kanske också är intresserad av

 • OLL representerades på internationella förbundsmöten

  Publicerat:

  På studerandemotionens och studerandeidrottens internationella paraplyorganisationers förbundsmöten diskuterades personval, Ryssland och regeländringar. OLL:s generalsekreterare Niko Peltokangas som deltog i mötena berättar närmare om de viktigaste besluten.

  Läs mer om artikeln: OLL representerades på internationella förbundsmöten

 • Mio Kortelainen valdes till ordförande för Studerandenas Idrottsförbund 2024

  Publicerat:

  Den nya ordföranden för OLL, som fyller 100 år nästa år, är Mio Kortelainen från yrkeshögskolan Laurea. I år var ordförandevalet inte självklart på förhand, utan förbundets medlemmar fick vänta på den slutliga kandidatnomineringen ändå till sista minuten.

  Läs mer om artikeln: Mio Kortelainen valdes till ordförande för Studerandenas Idrottsförbund 2024

 • Studerandenas Idrottsförbund kräver jämlikhet i högskolornas idrottstjänster

  Publicerat:

  Jämlikheten, likabehandlingen och tryggheten inom högskoleidrotten måste förbättras, kräver Studerandenas Idrottsförbund (OLL) under sitt förbundsmöte, som hålls i Tammerfors de 8–9 november. Förbundet, som håller på att förbereda sig inför förbundets hundraårsjubileum, bjuder högskolegemenskaperna att bygga en jämlik högskola i rörelse tillsammans.

  Läs mer om artikeln: Studerandenas Idrottsförbund kräver jämlikhet i högskolornas idrottstjänster