Hanna Kivimäki: Cykling ska bli en möjlighet för alla

Publicerat: Kategori: Blogg Taggar:

Hanna Kivimäki, kandidat för SDP i Helsingfors, bloggar om kommunalvalet.

Cykling gör livet lättare, och vem gillar inte lite friska fläktar på färden till jobbet? Under coronaepidemin har morgnarna blivit långa då cykelfärderna till jobbet fallit bort, men snart börjar stadscykelsäsongen igen. Med den vaknar säkert vårt intresse för cykelutfärder i naturen och skogarna på nytt. Kommunen kan stödja invånarnas välbefinnande och friluftsliv på många sätt, till exempel med tillgängliga motions- och idrottstjänster, säkra och välbelysta motionsslingor och välskötta badstränder.

Ett av de enklaste sätten för kommunen att uppmuntra människor att motionera är att göra det lättare att cykla. Genom att upprätthålla ett omfattande nätverk av stadscyklar och högklassiga cykelleder, erbjuda möjligheter till cykling året runt om öka säkerheten för cyklister kan kommunen på ett konkret sätt förbättra kommuninvånarnas möjligheter att röra på sig.

Stadscykelsäsongen har under de senaste åren infallit på sommaren, men målet borde vara att göra stadscykling möjligt året om. Det förutsätter omställningar i prioriteringen av snöröjningen och uppvärmningen av gatorna. I Finland orsakar halkolyckor till fots och på cykel fem gånger större kostnader än underhållet av gatorna. Genom att prioritera snöröjningen på fotgängar- och cykelleder är det möjligt att göra människornas liv lättare och deras färder säkrare.

För några år sedan gjorde den amerikanska youtubaren Casey Neistat en populär video om hinder för cykling i New York. Helsingfors lider av samma problem. I Helsingfors stads cyklingsbarometer år 2020 var över hälften av dem som använder cykel minst varje vecka missnöjda med de undantagsarrangemang som byggarbeten orsakar på cykellederna. Bygg- och vägarbeten är ett nödvändigt ont när staden utvecklas, men när ändringar görs i gatubilden borde det vara självklart att fotgängar- och cykellederna planeras med omsorg. Tröskeln att cykla blir allt högre ju närmare stadens centrum människor ska ta sig. De röriga cykelvägarna i Helsingfors centrum och utmaningen att kryssa bland fotgängare och bilar är avskräckande för vem som helst.

Kommunen kan göra det lättare för cyklister och fotgängare att ta sig fram genom att betona bilfria centrumområden inom stadsplaneringen. Förslaget om ett bilfritt område i Helsingfors centrum är först i diskussionsskedet, men jag ser ett bilfritt centrum som en stark attraktionsfaktor som dessutom ökar säkerheten. Åtgärder som gör det lättare för människor att ta sig fram till fots eller på cykel har inte bara gynnsamma hälsoeffekter – de stödjer också övergången till ett koldioxidneutralt välfärdssamhälle.

Statsrådets program för gång och cykling ställer upp som mål att resorna till fots och på cykel ökar med 30 procent senast år 2030. Det är ett välkommet mål eftersom det ger tydliga fördelar för folkhälsan då medborgarnas fysiska aktivitet ökar. För att detta mål ska uppnås gäller det för kommunerna att satsa på förutsättningarna för cykling på de sätt som nämns ovan.

Hanna Kivimäki

Skribenten kandiderar för SDP i Helsingfors. Hon studerar kulturproduktion vid Yrkeshögskolan Metropolia. Säkerhet, jämlikhet och psykisk hälsa är viktiga teman för Hanna i kommunalpolitiken.

Du kanske också är intresserad av