OLL: Den idrottspolitiska redogörelsen ska tas i bruk under kommande regeringsperiod

Publicerat:

”Finland behöver mer motion i alla åldersgrupper”, framgår det av statsrådets nya Idrottspolitiska redogörelse. För lite motion kostar samhället miljarder euro, och ungdomarna ska inte tvingas betala notan. För att mängden motion ska öka i framtiden och kostnaderna ska sjunka kräver Studerandenas Idrottsförbund (OLL) att den Idrottspolitiska redogörelsen ska tas i bruk under den kommande regeringsperioden som en del av regeringsprogrammet.

För lite motion är en stor utgift för samhället. UKK-institutet uppskattar att bristen på motion kostar cirka 3,2‒7,5 miljarder euro, medan kostnaderna för att öka vardagsmotionen uppskattas vara 275 miljoner euro. ”Kostnaderna för att öka motionen är alltså marginella i förhållande till nyttan de medför, så jag är verkligen förvånad över att satsningar inte redan gjorts”, påpekar Studerandenas Idrottsförbunds ordförande Joonas Suikula.

Finland behöver betydande satsningar på ökad motion. Den Idrottspolitiska redogörelsen erbjuder goda lösningar för att öka fysisk aktivitet bland finländare. Studerandenas Idrottsförbund tycker att det är utmärkt att den Idrottspolitiska redogörelsen och dess åtgärder baseras på en livsloppsmodell för motion och olika livsskeden, till exempel olika utbildningsnivåer och arbetslivet.

Programmet Skolan i rörelse har varit framgångsrikt på grundskolenivå. Nu behöver idrottskulturen och möjligheterna till motion utvecklas särskilt i högskolorna. Högskolemiljön är full av passiverande strukturer som måste åtgärdas. Enligt SHVS hälsoundersökning för högskolestuderande sitter studerande i genomsnitt över 10 timmar per dag. Långvarigt sittande och för lite motion utgör allvarliga hälsorisker. Ett program som Skolan/Studier i rörelse är en kostnadseffektiv lösning för att öka högskolestuderandenas fysiska aktivitet.

Om den Idrottspolitiska redogörelsen beaktas i regeringsprogrammet, skulle det minska kostnaderna för bristen på motion och möjliggöra motion i olika livsskeden och -situationer. ”Den Idrottspolitiska redogörelsen måste fås med i regeringsprogrammet, den får inte bara bli ett tomt dokument”, konstaterar ordförande Suikula.

Mer information:

Joonas Suikula, ordförande, joonas.suikula@oll.fi, +358 44 7800 2111

Jussi Ansala, sakkunnig inom högskoleidrott, jussi.ansala@oll.fi, +358 44 7800 2104

Tillbaka till dokumentarkivet