OLL: Liikuntapoliittinen selonteko otettava käyttöön tulevalla hallituskaudella

Julkaistu:

“Suomi tarvitsee lisää liikuntaa kaikissa ikäryhmissä”, kertoo Valtioneuvoston tekemä tuore liikuntapoliittinen selonteko. Liikkumattomuuden kustannukset ovat yhteiskunnalle miljardeja, eivätkä nuoret saa joutua niiden maksajiksi. Jotta liikunta voisi lisääntyä tulevaisuudessa ja kustannukset laskea, Opiskelijoiden Liikuntaliitto vaatii, että liikuntapoliittinen selonteko otetaan käyttöön tulevalla hallituskaudella osana hallitusohjelmaa.

Liikkumattomuus on yhteiskunnalle suuri menoerä. UKK-instituutti arvioi liikkumattomuuden kustannuksiksi noin 3,2‒7.5 miljardia euroa, kun taas arkipäivän liikunnan lisäämisen kustannuksiksi on arvioitu 275 miljoonaa euroa. “Liikunnallisuuden lisäämisen kustannukset olisivat marginaalisia suhteessa hyötyihin, joten ihmettelen kovasti, ettei panostusta ole jo tehty”, päivittelee Opiskelijoiden Liikuntaliiton puheenjohtaja Joonas Suikula.

Suomi tarvitsee merkittäviä panostuksia liikunnan lisäämiseen. Liikuntapoliittinen selonteko tarjoaa hyviä ratkaisuja suomalaisten liikuttamiseen. Opiskelijoiden Liikuntaliitto pitää erinomaisena sitä, että Liikuntapoliittinen selonteko ja sen toimenpiteet on rakennettu liikunnan elämänkulkumallin ja eri elämänvaiheiden, kuten eri koulutusasteiden ja työelämän pohjalle.

Liikkuva koulu -ohjelma on osoittautunut menestykseksi perusasteella. Nyt korkeakouluissa liikuntakulttuurin ja -mahdollisuuksien kehitykselle on erityinen tarve. Korkeakouluympäristö on täynnä passivoivia rakenteita, joihin on saatava muutos. YTHS:n korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimuksen mukaan opiskelija istuu päivässä keskimäärin yli 10 tuntia. Pitkäkestoisella istumisella ja liikkumattomuudella on vakavia terveyshaittoja. Liikkuvan koulun/opiskelun kaltainen ohjelma on kustannustehokas ratkaisu, jolla voidaan lisätä korkeakouluopiskelijoiden fyysistä aktiivisuutta.

Liikuntapoliittisen selonteon huomioiminen hallitusohjelmassa vähentäisi liikkumattomuuden kustannuksia ja mahdollistaisi liikunnan eri elämänvaiheissa ja -tilanteissa. ”Liikuntapoliittinen selonteko tulee saada hallitusohjelmaan, se ei saa jäädä vain tyhjäksi paperiksi”, puheenjohtaja Suikula toteaa.

Opiskelijoiden Liikuntaliitto (OLL) ry.

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Joonas Suikula, joonas.suikula@oll.fi, +358 44 7800 2111

Korkeakoululiikunnan erityisasiantuntija Jussi Ansala, jussi.ansala@oll.fi, +358 44 7800 2104

Takaisin dokumenttiarkistoon