Strategisk dagbok: Medlemsmodellerna kompletteras med ekonomiska scenarier

Publicerat: Kategori: Blogg Taggar:

Dagbok sida 5: Vår ordförande Essi Lumme rapporterar om utvecklingsarbetet kring OLL:s medlemsmodeller varannan vecka. En utredning som kartlägger de olika alternativen sammanställs under år 2022.

Efter sommaruppehållet har vi åter framskridit med kartläggningen av medlemsmodellen. Vi godkände att redogörelsen för medlemsmodellerna kan gå på remiss vid sidan av förbundsmötets övriga handlingar. Redogörelsen sänds som utkast till medlemsorganisationer, studerandekårer och studentkårer som inte hör till förbundet samt till vissa andra intressentgrupper.

Vi kompletterar redogörelsen också på eget initiativ före förbundsmötet. Vi utarbetar ekonomiska scenarier för möjliga medlemsmodeller samt bakgrundsdokument som öppnar upp dem.

Det finns också en hel del annat att komplettera, och vi ser fram emot medlemmarnas och andra intressentgruppers kommentarer till redogörelsen. Målet är att skapa ett så heltäckande material som möjligt som underlag för diskussionen i början av november.

Essi Lumme

Du kanske också är intresserad av