OLL:s coronautredning: Högskoleidrotten har glömts bort i pandemistöden

Publicerat: Kategori: Meddelande

Enligt Studerandenas Idrottsförbunds (OLL) utredning har idrottstjänsterna i endast en högskola fått direkt offentligt stöd för verksamheten under coronatiden. OLL vill att högskoleidrotten likställs med övriga mottagare av stöd.

Studerandenas motion och högskoleidrottens läge har glömts bort i Statens idrottsråds utredningar gällande coronans påverkan. OLL har genomfört två utredningar om högskoleidrottens läge under pandemin.

Under våren 2020 önskade många av dem som upprätthåller motionstjänster inom högskolor att få stöd för sin verksamhet av staten. Enligt den nya utredningen i år har endast en instans fått direkt stöd av staten för att organisera högskoleidrott. Annars har verksamheten stötts genom projekt för en mer aktiv livsstil. Så ska det inte gå till om annan idrottsverksamhet samtidigt erbjuds direkt stöd.

“Undervisnings- och kulturministeriet har inlett många omgångar av ansökningar för coronastöd, men tyvärr har högskolornas idrottstjänster inte haft möjlighet att ansöka om dem, trots att de svarar för en stor del av de unga vuxnas dagliga idrott i Finland. Å andra sidan är det glädjande att i synnerhet kommuner har erbjudit betydande lättnader med hyror för lokaler“, säger OLL:s ordförande Julia Tuuri.

Enligt OLL:s utredning har pandemin påverkat verksamheten vid alla högskolors idrottstjänster. Under våren 2020 har inte en enda instans av högskoleidrott fungerat som normalt, och under våren 2021 kunde endast 25 procent av de som svarade fungera nästan normalt. Situationen kräver åtgärder.

“Som det kommer fram i den nya utredningen om coronapandemins påverkan är högskoleidrotten och dess organisatörer och aktörer i Finland i en svår situation liksom andra som är verksamma inom motion och idrott. Högskolornas idrottstjänster har tvingats hålla sina dörrar nästan helt stängda långa perioder, vilket har väsentligt försämrat nästan 300 000 högskolestuderandes förhållanden för motion i vardagen och påverkat mängden fysisk aktivitet”, konstaterar Hanna Savander, ordförande för utskottet för högskolornas idrottsväsen.

“Höjdpunkterna för coronatiden har varit de online- och livestream-idrottstjänster som högskoleidrotten fått ihop snabbt”, säger Savander, som arbetar som idrottsplanerare vid Jyväskylä högskoleidrott uMove.

OLL anser att blickarna nu behöver riktas mot högskoleidrotten och studerandenas hälsa. Alarmerande många studerande motionerar inte tillräckligt med tanke på sin hälsa. Dessutom sitter högskolestuderande alltför mycket per dag. Genom att satsa i högskoleidrott kan vi skapa studerande en vardag som inspirerar dem att röra på sig och orka även i framtiden.

Läs mer om enkätens resultat på våra coronasidor samt i vårt vice ordförande Essi Lummes blogginlägg.