OLL-alumn: “Året i styrelsen gav min karriär och mitt kunnande en ny riktning”

Publicerat: Kategori: Blogg Taggar:

Långsiktighet, genomförande av projekt och uppträdande. Om bland annat dessa saker har Jorma Alastalo, andre vice ordförande för år 2021, lärt sig under sitt år i OLL:s styrelse. – Jag hoppas att alla mina framtida arbetsgemenskaper har vissa delar av OLL:s verksamhetssätt, skriver Alastalo i sin blogg.

Jag satt i OLL:s styrelse under pandemin, en tidsperiod då redan den akuta samhällssituationen i sig krävde att man hittade på nya sätt att få studerande i rörelse. Medan idrottssektorn förlorade kunder, förlorade studerande möjligheter till motion – något som är livsviktigt för det fysiska, psykiska och sociala välbefinnandet. Påverkansarbetets tyngdpunkt var i att utveckla nya verksamhetsmodeller och att inspirera människor till fysisk aktivitet. Vi diskuterade också nya sätt att säkra den framtida finansieringen för idrotten.

Ett av de mest intressanta projekten jag var med om var att utveckla ett resultatkort för högskoleidrotten. Resultatkortet är ett konkret verktyg som högskolan kan använda när den utvecklar sin egen verksamhet så att den uppfyller de nationella rekommendationerna. Därtill fungerar det som ett informationsverktyg för de ministeriets tjänstemän som ansvarar för idrott. Det kommer att dröja några år innan projektets verkliga betydelse mäts, för att det är först då vi kommer att kunna bedöma hur rekommendationerna verkligen genomfördes i stor skala.

Styrelsearbetet gav viktiga arbetslivsfärdigheter

Året i styrelsen gav mig mer än jag förväntade mig. Jag fick viktiga insikter om hur jag kan organisera min egen verksamhet på ett mer långsiktigt sätt. Jag lärde mig mycket om att planera och genomföra större projekthelheter och hur man leder sig själv. Jag blev också bättre på att tala inför en publik.

En av de viktigaste erfarenheterna handlade dock om att höra till en gemenskap. Jag tyckte att OLL hade alla de egenskaper som finns i en fungerande och hälsosam arbetsgemenskap.

Efter styrelsen har jag fortsatt som projektarbetare inom idrottsmentorskap. I framtiden kommer jag att jämföra varje arbetsplats med min tid vid OLL.

Just nu håller jag på att avsluta mina studier vid Tammerfors universitet. Styrelsearbetet väckte mitt intresse för att få människor att röra på sig, vilket har i sin tur styrt mina studier – just nu skriver på min pro gradu-avhandling som handlar om den nationella effekten av offentligt finansierad motion.

Baserat på mina egna erfarenheter kan jag varmt rekommendera att gå med i OLL:s verksamhet och att ställa upp som kandidat till styrelsen!

Jorma Alastalo

Projektkoordinator för motionstutorskap

Författarprofil: Jorma Alastalo

Du kanske också är intresserad av