Studerandenas Idrottsförbunds förbundsmöte 2021

, Evenemangsdatum: -

Plats: Kuortane idrottsinstitut

Handlingarna från förbundets remissrunda och ytterligare information om mötet finns på sidan förbundsmöte 2021.

Taggar