Förbundsmötet 2020

, Evenemangsdatum: -

Plats: på distans

Förbundsmötets tidtabell och länk till stream.

Tidtabell för deltagare

Onsdag 18.11.2020

10.00 Praktiska saker i förbundsmötet
10.30 Öppnandet av det förbundsmötet
10.35 Hälsningar
12.30 Lunch
13.30 Arbetsgrupper

A. Ekonomiplan på medellång sikt 2021-2023, budget 2021, medlemsavgifter 2021 och ställningstagande från förbundsmötet
B. Strategia 2021-2023 och verksamhetsplan 2021

Möjlighet att intervjua styrelse- och ordförandekandidaterna efter arbetgrupper.

Torsdag 19.11.2020

10.00 Paneldebatt med styrelse- och ordförandekandidaterna
11.00 Förbundsmötet fortsätter
13.00 Lunch
14.00 Förbundsmötet fortsätter vid behov
16.00 Förbundsmötet slutar

Tidtabell för observatörer

Onsdag 18.11.2020

10.30 Öppnandet av det förbundsmötet
10.35 Hälsningar
12.30 Den första dagen slutar

Torsdag 19.11.2020

10.00 Paneldebatt med styrelse- och ordförandekandidaterna
11.00 Förbundsmötet fortsätter
13.00 Lunch
14.00 Förbundsmötet fortsätter vid behov
16.00 Förbundsmötet slutar

Läs mer om förbundsmötet här!

Taggar