OLL: Högskolorna får rekommendationer för att minska sittandet – studerande sitter enormt mycket i nuläget

Publicerat:

I dag (1.3.2018) publiceras de uppdaterade nationella rekommendationerna för högskoleidrott. Rekommendationerna förutsätter att de lösningar som högskolorna tillämpar för lokaler och inredning ändras så att de stöder studerande att sitta mer. Samma förändring borde ske i verksamhetskulturen. Enligt undersökningar (bl.a. SHVS KOTT2016) sitter högskolestuderande i nuläget farligt mycket dagligen med tanke på deras hälsa.

”Vi behöver förändring både i verksamhetsmiljön och i organisationskulturen. Det är viktigt att högskolorna systematiskt börjar fästa uppmärksamhet vid att främja fysisk aktivitet för alla personer och miljöer vid högskolorna. De uppdaterade rekommendationerna för högskoleidrott erbjuder högskolorna bra riktlinjer, målsättningar och idéer både för att minska det dagliga sittandet och för att göra hela högskolemiljön mer fysiskt aktiv”, berättar Helka-Liisa Hentilä, rektor för utbildning vid Uleåborgs universitet, som var ordförande för arbetsgruppen som beredde rekommendationerna.

”Det är superbra att en bred arbetsgrupp ledda av representanter för högskolornas rektorsråd Arene och Unifi har uppdaterat rekommendationerna för högskoleidrott. Samtidigt måste vi ändå komma ihåg att endast rekommendationerna i sig inte hjälper ett dugg om de inte omsätts fullt ut i praktiken. Det är extremt viktigt att högskolornas ledning stöder implementeringen att rekommendationerna”, betonar Soile Koski-Aho, ordförande för Studerandenas Idrottsförbund (OLL).

”För närvarande utgör högskolestuderande i Finland nästan hälften av åldersgruppen unga vuxna i Finland. Endast en tredjedel av högskolestuderandena rör på sig tillräckligt i hälsoavseende. Samtidigt sitter studerande enormt mycket i sin vardag som studerande. Det är en ohållbar situation. Utöver högskolorna måste även samhället i övrigt stöda en rörlig livsstil. Programmet Skolan i rörelse borde till exempel också äntligen på riktigt utvidgas till att omfatta även högskolorna”, avslutar ordförande Koski-Aho.

Enligt visionen i rekommendationerna för högskoleidrott:

Högskolemiljön och dess verksamhetskultur stöder upprätthållandet och främjandet av en fysiskt aktiv vardag för medlemmarna i högskolesamfundet i Finland. Vid alla högskolor finns idrottstjänster som är av hög kvalitet och uppskattade av högskolegemenskapen. Tjänsterna utgör ett stöd i att främja motion, välbefinnande och hälsa för olika användargrupper.

Rekommendationerna för högskoleidrott (2018) kan du läsa i deras helhet här (på finska, sammandrag på svenska)

Mer information:

Ordförande för arbetsgruppen för rekommendationerna för högskoleidrott, rektor för utbildning vid Uleåborgs universitet, Helka-Liisa Hentilä, helka-liisa.hentila@oulu.fi

Ordförande för Studerandenas Idrottsförbund Soile Koski-Aho, soile.koski-aho(a)oll.fi, 044 7800 211

Arbetsgruppens sekreterare, sakkunnig inom högskoleidrott, Jussi Ansala, jussi.ansala(a)oll.fi, 044 7800 214

Tillbaka till dokumentarkivet