Anmälan till seminarium för motionstutorer 12-13.10.2022

Primäranmälan stänger den 9 september. Vi ber de personer som ansvarar för motionstutorverksamheten vid er högskola att senast då informera oss med hjälp av bifogad blankett om intresse till att skicka tutorer till seminariet. Det finns ett begränsat antal platser på pilotseminariet! Om efterfrågan överstiger utbudet säkerställer vi jämlikt deltagande av alla högskolor genom kvotering.