Strategisk dagbok: Remissen har börjat

Publicerat: Kategori: Blogg Taggar:

Dagbok sida 6: Vår ordförande Essi Lumme rapporterar om utvecklingsarbetet kring OLL:s medlemsmodeller varannan vecka. En utredning som kartlägger de olika alternativen sammanställs under år 2022.

Remissen har börjat och ett utkast till redogörelsen har skickats till våra medlemmar
för kommentar. Samtidigt har hela kansliet fortsatt att utveckla utkastet till en färdig
redogörelse inför förbundsmötet. Under denna vecka har vi gått igenom redogörelsen
stycke för stycke och funderat på saker som behöver kompletteras och preciseras. I
ändringarna kommer vi särskilt att fokusera på medlemskapsmodellerna och förtydliga
dem så de blir så konkreta och tydliga som möjligt. Vi vill ändå undvika för mycket
detalj för att modellerna ska kunna fungera som ramar för framtida utvecklingsarbete.

Vi kommer dock inte att sluta arbeta med redogörelsen när vi fått med kansliets egna
tankar, utan vi strävar efter att inkludera medlemmarnas önskemål utifrån
remissvaren samt respons från intressentgrupper och instanser som inte är
medlemmar. Förutom remissen har vi nämligen också berett redogörelsen i syfte att
skicka den till ovannämnda instanser. Vi kommer att skicka ut den under de närmaste
dagarna.

Redogörelsen behandlades också med deltagarna under sektorträffen
13–14.9. I behandlingen granskade vi redogörelsens struktur och strävade
efter att tillsammans klargöra de ramar som vi tillsammans ansåg att den nya
medlemskapsmodellen bäst passar in i. På det här sättet kan vi välja de mest
utvecklingsbara modellerna i redogörelsen att arbeta vidare med nästa år.

Essi Lumme

Du kanske också är intresserad av