President Sauli Niinistö utnämnd till hedersmotionstutor

Publicerat: Kategori: Nyhet Taggar:

Som tack för att ha lyft fram betydelsen av fysisk aktivitet och problemen med orörlighet har Studerandenas Idrottsförbund utsett republikens president Sauli Niinistö till hela folkets hedersmotionstutor.

Främjandet av en aktiv livsstil är en av hörnstenarna i ett välmående samhälle och något som befolkningens arbets- och studieförmåga och landets försvar stöder sig på. President Sauli Niinistös motionsutmaning är ett utmärkt exempel på hur man även med små åtgärder kan förbättra individens välbefinnande och därmed hela folkhälsan. Vi på OLL har svarat på utmaningen genom att mångsidigt främja högskolestuderandenas möjligheter till rörlighet och driva kampanjer för en aktiv livsstil, så som genom kampanjen Liikkeestä voimaa på sociala medier. Vi vill tacka kampanjens beskyddare, president Niinistö och idrotts- och ungdomsminister Sandra Bergqvist.

– Nu när vi står inför vårt hundraårsjubileum vill vi betona att konsekvenserna av orörlighet drabbar allt fler studerande. Vi arbetar för att säkerställa att alla studerande rör på sig tillräckligt med tanke på sitt välbefinnande, och att högskolorna främjar förhållanden och en verksamhetskultur som stödjer rörlighet, säger ordförande Emilia Junnila.

Syftet med hedersutnämnandet är att uppmärksamma inflytelserika aktörers bidrag till att öka rörligheten och väcka en sektorsövergripande samhällsdebatt om ämnet. Presidentens kansli meddelade att Niinistö hade mottagit hedersutnämnandet med stor uppskattning. Motionstutorverksamheten handlar om kamratmotion med låg tröskel, vilket betyder att tutorerna ordnar verksamhet och presenterar olika möjligheter att röra på sig till andra studerande vid sin högskola.

Du kanske också är intresserad av