Kontorets kontaktuppgifter i juli

Publicerat: Kategori: Meddelande

Studerandenas Idrottsförbunds kontor är stängt i juli. OLL:s kontaktpersoner för brådskande ärenden under juli hittas nedan.

Studerandenas Idrottsförbunds kontor är stängt i juli. I brådskande ärenden kontakta Anni Liina Ikonen (3–6 juli), Atte Kolehmainen (7–18 juli) eller Emilia Junnila (19–28 juli).

Kontaktuppgifter
Anni Liina Ikonen
anniliina.ikonen@oll.fi / +358 44 780 0219

Atte Kolehmainen
+358 44 780 0215

Emilia Junnila
+358 44 7800 211

Kristiina Teppo

Sakkunnig inom kommunikation (på familjeledighet)

Författarprofil: Kristiina Teppo