Markus Halonen: Tiedon levittäminen on tärkeä osa aktiivisuuden edistämistä

Korkeakoulukulttuurin aktiivisuuden lisääminen on monitahoinen tavoite, jonka saavuttamiseksi kohderyhmää kannattaa lähestyä monesta eri kulmasta. Liikunnan hyödyistä ja liikkumattomuuden haitoista muistuttaminen on tietenkin tärkeää, mutta tarvitaan myös yksityiskohtaisempaa tietoa, kun uuden oppiminen halutaan jalostaa aktiivisuutta lisääväksi toiminnaksi. Tikissä työelämään -hanke järjesti elokuussa 2020 kolmen webinaarin sarja, jossa tarkasteltiin liikunnan hyötyjä mutta myös mahdollisia haittoja muun muassa aivoterveyden ja uusien liikkumisen suositusten näkökulmasta.

Aivot todella pitävät liikunnasta

Psykologian tohtori Juho Strömmer on tutkinut mm. fyysisen aktiivisuuden vaikutuksia aivojen rakenteeseen ja toimintakykyyn. Hänen luennollaan käsiteltiin liikunnan, oppimisen ja aivoterveyden yhteyttä.

Aerobisen kohtuukuormitteisen liikunnan on tutkimuksissa osoitettu lisäävän uusien hermosolujen muodostumista ja uusien yhteyksien muodostumista hermosolujen välille. Tämä tutkimustieto haastaa nykyistä istu, kuuntele ja opi mallia.

Syitä liikunnan merkitykselle aivojen muokkaamisessa ja uudistamisessa voi nähdä ihmisen lajievoluutiossa. Liikkeessä ihmisen aivoihin kulkeutuu verta ja happea. Lisäksi liikkeessä aktiivisena ovat motoristen toimintojen ohjaus, aisti- ja tarkkaavuusjärjestelmät, päätöksenteko ja suunnittelutaidot sekä spatiaalinen eli avaruudellinen hahmotuskyky.

Etenkin ulkona, vaikkapa metsäpolulla kävellessä, aivomme saavat valtavan määrän erilaisia aistiärsykkeitä, joiden käsitteleminen ja arviointi on ollut lajihistoriassamme välttämätöntä ja hyödyllistä. Tietokoneen ruutua tuijottaessa ihmisen aivot pystyvät kyllä työskentelemään tehokkaasti hetken kerrallaan, mutta yksipuoliset ärsykkeet väsyttävät aivot nopeasti ja tehokkuus laskee, jos tauottaminen ei ole riittävän säännöllistä.

Arkiliikunnan kunnianpalautus

Liikuntatieteiden tohtori Johanna Ihalainen käsitteli luennollaan liikkeen ja liikunnan monipuolisia hyötyjä. Ihalainen työskentelee tutkijatohtorina Training room -hankkeessa, jossa kehitetään urheilijoiden ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ja vammakuntoutusta sekä harjoitukseen valmistavia ja harjoituksesta palauttavia menetelmiä ja toimintamalleja.

Johanna kävi esityksessään läpi ajatuksia herättävästi vuonna 2019 julkaistun uuden viikoittaisen liikkumisen suosituksen 18-64 vuotiaille. Viikottaiseen ”treenisuositukseen” ei uudistuksessa tullut muutoksia: kahdella lihaskuntoa ja liikehallintaa kehittävällä harjoituksella ja 1h 15 min. rasittavaa tai 2h 30 min. reipasta liikuntaa saavutetaan edelleen merkittävät terveyshyödyt.

Uutta suosituksessa on liikkumattomuuden tauottaminen niin usein kuin mahdollista ja kevyen arkiliikunnan suosittelu mahdollisimman usein. Tämä suositus otetaan toivon mukaan todesta myös korkeakoulumaailmassa. Enää ei puhuta, kuinka usein istumista tulisi tauottaa, vaan sanotaan suoraan, että sitä kannattaa tauottaa aina kun mahdollista.

Korkeakouluopiskelijat istuvat tutkimuksen mukaan jo niin paljon, että terveyden kannalta riittävä tauottaminen tarkoittaa jo keskiarvoistujallekin paria sataa minuutin taukoa päivässä. Suositus lisätä arkiliikuntaa ilman ylärajaa on siis helppo allekirjoittaa.

Mitä voimme oppia huippu-urheilijoilta

Huippu-urheilun maailmasta löytyy vaivatta yhtymäkohtia oman vireystilan ylläpitämiseen ja kehon kuunteluun korkeakouluopiskelun paineissa. Orastavan ylirasituksen ja stressin tunnistaminen ja sitä kautta urheiluvammojen ja sairastelukierteiden ennaltaehkäiseminen on huippu-urheilussa tärkeässä roolissa. Näin pystytään välttämään pitkät harjoitustauot ja mahdollinen vakavampi ylirasitustila, jota hämäävästi kutsutaan myös ylikunnoksi.

”Se, joka pystyy harjoittelemaan, kehittyy” on hyvä kiteytys, joka koskee meitä kaikkia. Se, joka jaksaa opiskella, edistyy. On siis tärkeää muistaa kuunnella kehoaan. Joskus on syytä jättää suunniteltu kova treeni tekemättä. Kevyt liikunta edistää usein palautumista sohvalla makaamista paremmin.

Loppuun vielä muistutus asiasta, jota ei voi pitkälle ajalle varastoida. Sekä Strömmer että Ihalainen korostivat laadukkaan unen merkitystä niin aivojen kuin fysiologisen kehityksen ja oppimisen mahdollistajana. Jos siis puhti on pois, tilannetta voi alkaa parantaa lisäämällä kevyttä ulkoliikuntaa ja menemällä nukkumaan järkevään aikaan.

Markus Halonen

Kirjoittaja on liikunnanohjaaja (AMK) ja LUT-korkeakoulujen Tikissä työelämään -hankkeen projektipäällikkö.

markus.halonen@lut.fi

Tikissä työelämään -hankkeen logo.

Lähteet:

Stömmer, J. Aivot, liike ja opiskelu. Luento Tikissä työelämään hankkeen webinaarisarjassa 25.8.2020

Ihalainen, J. Liikunnan monipuoliset hyödyt. Luento Luento Tikissä työelämään hankkeen webinaarisarjassa 26.8.2020

Training room hankkeen kotisivu. Viitattu 4.12.2020. Saatavissa: https://www.trainingroomjyvaskyla.fi/

UKK instituutti. Aikuisten liikkumisen suositus. Saatavissa https://ukkinstituutti.fi/liikkuminen/liikkumisen-suositukset/aikuisten-liikkumisen-suositus

Kunttu, K&Huttunen, T. Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2016, Yhteenveto. Saatavissa: https://1285112865.rsc.cdn77.org/app/uploads/2020/01/4189-Yhteenveto_KOTT2016.pdf

Sinua voisi kiinnostaa myös

 • SELL-kisojen isännöinti tarjoaa mahdollisuuden kansainväliseen profiloitumiseen

  Julkaistu:

  SELL Student Games on kansainvälinen korkeakouluopiskelijoille tarkoitettu opiskelijaliikuntatapahtuma. Toukokuun toiseksi viimeisenä viikonloppuna pidettävien SELL-kisojen järjestämisestä vastaavat vuoroin neljä SELL-maata: Suomi, Viro, Latvia ja Liettua. Vuonna 2025 on jälleen Suomen vuoro isännöidä kisoja.

  Lue lisää artikkelista: SELL-kisojen isännöinti tarjoaa mahdollisuuden kansainväliseen profiloitumiseen

 • Koronan aiheuttamaa hyvinvointivajetta korjataan liikunnalla

  Julkaistu:

  Koronarajoitusten pakottama etäopiskelu altistaa opiskelijan helposti keskittymisvaikeuksille, kehon kiputiloille ja yksinäisyydelle. Jo ennen koronaa opiskelijat istuivat päivittäin lähes 11 tuntia. Näiden faktojen valossa korkeakoululiikunta on opiskelijoiden ja henkilöstön hyvinvoinnin välttämätön tukipilari nyt koronan loppuvaiheessa sekä opiskelun siirtyessä takaisin kampuksille.

  Lue lisää artikkelista: Koronan aiheuttamaa hyvinvointivajetta korjataan liikunnalla

 • Ruotsinkielinen seminaari Liikkuva Korkeakoulusta 27.11.2020

  Julkaistu:

  Finlands Svenska Idrotts järjesti Liikkuva opiskelu -aiheisen seminaarin ruotsiksi 27.11.2020. Seminaariin osallistui Opiskelijoiden Liikuntaliiton puolesta vuoden 2020 varapuheenjohtaja Sanna-Maria Ahl. Hän piti siellä esityksen opettajien merkityksesta osana opiskelijoiden matalankynnyksen liikkumista.

  Lue lisää artikkelista: Ruotsinkielinen seminaari Liikkuva Korkeakoulusta 27.11.2020