Opiskelijoiden Liikuntaliitto budjettiriihestä: Kriisin jälkeen on jälleenrakentamisen aika, ei leikkaamisen

Julkaistu: Kategoria: Kannanotto Asiasanat:

Opiskelijoiden Liikuntaliitto (OLL) kannustaa maan hallitusta tekemään ensi vuoden budjettiin päätöksiä jälleenrakentamisesta leikkausten sijaan. OLL on huolissaan liikuntapaikkarakentamiseen esitetystä 6,3 miljoonan euron leikkauksesta.

– Liikunnan harrastamiseen vaikuttaa merkittävästi se, onko arkiympäristössä moderneja matalan kynnyksen liikuntamahdollisuuksia. Koronakriisin talttuessa liikuntapaikkojen rakentamista pitää lisätä eikä vähentää, OLL:n puheenjohtaja Julia Tuuri sanoo.

Valtiovarainministeriö esittää liikuntabudjettiin kaikkiaan 19 miljoonan euron leikkausta. OLL muistuttaa, että riittämätön liikkuminen aiheuttaa vuosittain miljarditason kustannukset syrjäytymisenä ja sosiaali- ja terveydenhuollon menoina. Korkeakouluopiskelijoiden terveys- ja hyvinvointitutkimuksen alustavien tulosten mukaan yli puolet opiskelijoista on tuntenut itsensä koronakriisin vuoksi entistä yksinäisemmäksi. Kriisin vaikutuksia tutkiva Tilannehuone raportoi korkeakouluopiskelijoiden mielenterveyteen liittyvien terveydenhuollon käyntien lisääntyneen selvästi enemmän vanhempiin ikäluokkiin verrattuna.

OLL pitää tärkeänä, että rahoitus turvataan myös Liikkuvat-ohjelmille, jotka on tarkoitettu eri väestöryhmien liikunnallisen elämäntavan tukemiseen. Niiden erillismäärärahoja ei esitetä enää budjettiin vaan rahoitus tulee rahapelituotoista liikunnan edistämisen momentilta. Myös tälle momentille esitetään noin puolen miljoonan euron leikkausta.

– Liikkuvat-ohjelmat ja esimerkiksi Liikkuva korkeakoulu -toiminta ovat tuoneet onnistuneesti yhteen alueiden liikuntatoimijoita, oppilaitoksia ja opiskelijoita. Niiden avulla lisätään terveyden ja hyvinvoinnin kannalta tärkeää liikettä opiskelupäivään ja muualle arkeen, Tuuri korostaa.

Liikuntaliitossa ymmärretään, että veikkausvoittovarojen pieneneminen tuottaa paineita valtion budjettirahoitukselle. OLL odottaa uutta rahoitusmallia laativalta hankkeelta hyvää yhteistyötä järjestöjen ja muiden edunsaajien kanssa. Liiton kantana on leikkausten välttäminen ja liikunnan rahoituksen turvaaminen vähintään vuoden 2020 tasolle.

Lisätietoja

puheenjohtaja Julia Tuuri, 044 780 0211, julia.tuuri@oll.fi

Sinua voisi kiinnostaa myös