OLL:n strategia kirkastuu – tavoitteena liikkumisen lisääminen koko korkeakouluyhteisön voimin

Julkaistu: Kategoria: Blogi Asiasanat:

Mitä jos korkeakoulut liittyisivät Opiskelijoiden Liikuntaliiton (OLL) varsinaisiksi jäseniksi? Liiton puheenjohtaja Emilia Junnila ja pääsihteeri Niko Peltokangas kirjoittavat strategialuonnoksen suurimmasta uudistuksesta.

Lausuntokierrokselle lähetetty liiton uusi strategia tiivistyy otsikkoon ”yhdessä kohti liikkuvaa korkeakoulua”. Tulevina vuosina toiminnan ytimessä on yhteistyö. Ensimmäisessä vaiheessa sitä halutaan vahvistaa korkeakoulujen kanssa.

Uutta strategiaa luodaan erittäin otollisessa yhteiskunnallisessa tilanteessa. Liikkumattomuuden kansanterveydellinen ja -taloudellinen ongelma on laajasti ymmärretty ja liikkumisen lisäämisellä on vahva yhteiskunnallinen tuki. Samaan aikaan OLL kamppailee laskevan jäsenmäärän kanssa. Toiminta on ollut tuloksellista, mutta tarvitaan uutta strategiaa uusien tavoitteiden kirkastamiseksi ja jäsenkunnan kokoamiseksi niiden taakse.

Suhde korkeakouluihin on tiivistynyt

OLL:n yhteistyö korkeakoulujen kanssa on tiivistynyt viime vuosina ja vuosikymmeninä. 2000-luvulla liitto on ollut luomassa korkeakoulujen liikuntapalveluille pohjaa lainsäädäntöön, laatimassa valtakunnallisia suosituksia sekä auttamassa monien liikuntatoimien perustamis- ja kehittämistyössä. Aivan viime vuosina liikkumisen lisääminen on vahvistunut liikuntapalvelujen lisäksi myös korkeakoulujen muussa arjessa: luennoilla, kampuksilla ja opiskelupäivän lomassa.

2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä korkeakouluille luotiin oma jäsenyysmalli, yhteistoimintajäsenyys. Säännöissä ei puhuta korkeakouluista, mutta käytännössä yhteistoimintajäseniksi on liittynyt vain korkeakoulujen liikuntatoimia. Kuusi yhteistoimintajäsentä tarjoaa palveluja yhteensä jopa 16 eri korkeakoulun opiskelijoille. Jäsenyysmallin lisäksi liitto koordinoi kaikille korkeakouluille avointa liikuntatoimien verkostoa, jonka tapaamisten osallistumismaksuista nuo kuusi jäsentä saavat alennusta.

Nyt liitto kutsuu koko korkeakouluyhteisön mukaan kehittämään liikkuvaa korkeakoulua ja opiskelijoiden liikkumismahdollisuuksia. Paikallaanolon vähentäminen ja liikkumiskulttuurin muuttaminen ei ole vain opiskelijoiden tai liikuntapalveluiden tehtävä, vaan siihen tarvitaan johdon, opettajien ja koko henkilökunnan tuki. Siksi OLL haluaa varsinaisiksi jäsenikseen myös korkeakoulut.

Jäsenyydestä on hyötyä opiskelijoille ja korkeakouluille

Opiskelija- ja ylioppilaskuntien rooli säilyisi uudistuksessa ennallaan, mutta toimintamahdollisuudet vahvistuisivat. Korkeakouluopiskelijat eivät ole liikkumisen edistämisen passiivisia kohteita vaan aktiivisia tekijöitä, jotka johtavat liiton poliittista vaikuttamistyötä. Tämä varmistettaisiin säännöissä niin liittokokouksen kuin liiton hallituksen osalta.

Uudistus synnyttäisi synergiaetuja niin jäsenpalveluihin kuin vaikuttamistyöhön. Ennen kaikkea se vahvistaisi opiskelijoiden ja korkeakoulujen yhteistyötä opiskelukyvyn ja opiskelijoiden hyvinvoinnin parantamiseksi.

Korkeakoulut hyötyisivät liiton jäsenyydestä monin tavoin. Niiden rooli perustuisi jatkossakin nykyisenkaltaiseen verkostotoimintaan, mutta ne osallistuisivat myös liiton toiminnan rahoittamiseen. Se mahdollistaisi entistä laadukkaampia työkaluja ja kehittämisprojekteja. Lisäksi korkeakoulut voisivat esimerkiksi kouluttaa henkilökuntaansa OLL:n avulla ja ottaa vastuuta opiskelijoiden SM-kisatoiminnasta.

Korkeakouluille on hahmoteltu myös entistä selkeämpää roolia kansainväliseen opiskelijaurheilutoimintaan: jos niin päätetään, jatkossa liitto lähettäisi kansainvälisiin kilpailuihin vain jäsenkorkeakoulujen opiskelijoita. Jäsenyys OLL:ssa ja sitä kautta liikunnan ja urheilun kattojärjestö Olympiakomiteassa voi avata myös uusia, ennakoimattomia mahdollisuuksia opiskelukyvyn kehittämiseen.

Luonnollisesti vasta arki näyttää, miten strategia muuttuu toiminnaksi ja tuloksiksi. Ja tuleva liittokokous näyttää, millaiseksi strategia lopulta muotoutuu. OLL on jo nyt ainutlaatuinen opiskelijajärjestö, joka yhdistää toiminnassaan ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijat. Seuraava askel voisi hyvin olla opiskelijoiden ja korkeakoulujen tuominen yhteen luomaan liikkuvaa korkeakoulua.

Emilia Junnila ja Niko Peltokangas

OLL:n uusi strategia käsitellään liittokokouksessa Tampereella 8.–9. marraskuuta. Kokouksen asiakirjat ovat parhaillaan lausuntokierroksella jäsenyhteisöjen kommentoitavana. Jäseniltä kysytään kantaa myös mahdollisiin sääntömuutoksiin, jotka liittyvät korkeakoulujen jäsenyyteen, opiskelija- ja ylioppilaskuntien äänimäärien eron pienentämiseen sekä liiton nimen päivittämiseen.

Sinua voisi kiinnostaa myös