Niko Peltokangas: Ihmisoikeuksia puolustetaan myös opiskelijaliikunnan arjessa

Julkaistu: Kategoria: Blogi Asiasanat:

Ihmisoikeudet kuuluvat myös opiskelijaliikunnan ytimeen. Turvallisemman tilan säännöt ovat yksi väline ihmisoikeuksia kunnioittavan toimintakulttuurin luomisessa, viestintäasiantuntija Niko Peltokangas kirjoittaa.

Ihmisoikeudet ja urheilu ovat kietoutuneet toisiinsa viime aikojen keskusteluissa monin tavoin. On puhuttu esimerkiksi Qatarin jalkapallokisojen rakennustöissä kuolleista ja olympialaisten järjestämisestä uiguurimuslimeja vainoavassa Kiinassa. Asiallista ja asiatonta keskustelua käydään transihmisten oikeudesta kilpailla muiden kanssa. Urheilijoiden kohtaama rasistinen kiusaaminen otetaan kansainvälisissä urheilujärjestöissä yhä vakavammin.

Ihmisoikeuksien puolustaminen ei ole kuitenkaan vain suurten arvokisojen ja kansainvälisten lajiliittojen asia. Syrjintää ja häirintää voi ja tulee vastustaa myös opiskelijaliikunnan arkisilla palloiluvuoroilla, saleilla ja ryhmäliikunnassa.

Opiskelijoiden liikuntaliitossa (OLL) tähän kannustetaan turvallisemman tilan säännöillä. 12 käytännönläheistä sääntöä luovat toimintakulttuuria, jossa jokaisen on mahdollista osallistua toimintaan hyvää mieltä, yhteenkuuluvuutta ja turvallisuutta tuntien.

Kuvassa teksti "Riko ennakkoluuloja, älä urheilua" sekä osoite älärikourheilua.fi.

Rikotaan ennakkoluuloja ja hiljaisuutta

Heti ensimmäinen sääntö käskee rikkomaan ennakkoluuloja – siis välttämään oletuksia ja oman kokemuksen yleistämistä kaikkia koskevaksi. On helppoa tehdä oletuksia toisen elämäntilanteesta, sukupuolesta, kulttuurista tai toimintakyvystä, mutta reilua ja oikeudenmukaista se ei ole.

Säännöt edellyttävät, että muista puhutaan kunnioittavaan sävyyn ja kaikille annetaan tilaa osallistua ja olla omia itsejään. Epäasialliseen käyttäytymiseen pitää myös puuttua – eli rikkoa hiljaisuus.

Turvallisemman tilan säännöissä tunnustetaan, että niiden rikkominen on odotettavaa. Siksi ne kannustavat olemaan valmiina muuttamaan käytöstään. Säännöt kehottavat kyseenalaistamaan omat oletukset ja muuttamaan niitä muita kuunnellen. Vaikka häiritsevä käytös olisi tahatonta, sitä ei pidä vähätellä vaan tarkistaa toimintatapojaan.

OLL:n tapahtumien ja kisojen osallistujat sitoutuvat turvallisemman tilan sääntöihin ja ne kerrataan tapahtuman alkaessa. Uusimpana työkaluna otimme käyttöön erityisesti kilpailutoimintaa koskevan eettisen säännöstön, joka liittää meidät liikunta- ja urheilualan sisäiseen juridiseen sääntelyyn.

Kuvassa tekstiä listamuodossa. Urheilu on rikki, jos lapsen oikeuksia ei turvata, jos sen areenoja rakennetaan ilman ihmisoikeuksia, jos rasismiin ei puututa järjestelmällisesti kaikessa toiminnassa, jos vammaisilla ihmisillä ei ole yhdenvertaista mahdollisuutta urheilla, jos sukupuolten tasa-arvo ei toteudu, jos seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt eivät voi urheilla omana itsenään, jos sen parissa ei puututa häirintään ja väkivaltaan kaikissa tilantessa, ja jos urheilijoiden sanan- ja mielipiteenvapautta rajoitetaan.

Ihmisoikeudet järjestöjen agendalla

Olemme mukana Ihmisoikeusliiton Älä riko urheilua -kampanjassa, johon ilahduttavan moni järjestö on lähtenyt mukaan. Kampanja tuo esiin ihmisoikeuksien laajaa kirjoa lasten ja vammaisten oikeuksista sukupuolten tasa-arvoon ja urheilijoiden sananvapauteen. Vaikka kampanjan painopiste on kilpaurheilussa, samat oikeudet ja haasteet koskevat myös liikunnan harrastamista, harrastustiloja, peliporukoita ja tapahtumia.

Ihmisoikeustyö etenee järjestökentällä muutenkin. Nuorisoalan kattojärjestö Allianssi kampanjoi marraskuun Politiikkaviikolla vaikuttamisrauhan puolesta. Vihapuhe ja häirintä estävät nuoria ja esimerkiksi vähemmistöihin kuuluvia asettumasta ehdolle vaaleissa tai aktivoitumasta järjestöissä.

Olympiakomitean Pukukoppipuhe-kampanja puolestaan kiinnittää huomiota liikunnan ja urheilun parissa kuuluvaan epäasialliseen ja häiritsevään puheeseen. Pukukoppipuhe luo ilmapiiriä, joka vaikuttaa liikunnasta saatavaan iloon ja myös liikuntasuorituksiin. Kampanja kannustaa liikunta- ja urheiluyhteisöä pohtimaan omaa puhetyyliään: luoko se kannustavaa ja hyväksyvää vai syrjivää ja lannistavaa ilmapiiriä?

OLL edistää yhdenvertaisuutta paitsi omassa toiminnassaan myös vaikuttamistyössään. Sille on omistettu yksi kolmesta pääluvusta liikuntapoliittisessa linjapaperissa, joka muodostaa vaikuttamistyömme selkärangan. Vaadimme muun muassa moniperusteisen syrjinnän tunnistamista niin korkeakoululiikunnassa ja liikuntapaikoilla kuin koko liikunta- ja urheiluyhteisössä.

Ja otamme mekin kantaa suuriin urheilutapahtumiin, sillä toimimme esimerkiksi kansainvälisessä opiskelijaurheiluliitossa FISU:ssa. Linjapaperimme mukaisesti vaikutamme siihen, että kansainväliset opiskelijaurheilukilpailut järjestettäisiin ihmisoikeuksia kunnioittavissa maissa.

Niko Peltokangas

Sinua voisi kiinnostaa myös