Tällaisia liikuntaa edistäviä päätöksiä aluevaltuustoilta odotetaan

Julkaistu: Kategoria: Blogi Asiasanat:

Mitä liikunta-ala odottaa maaliskuussa aloittavilta aluevaltuustoilta? OLL:n viestintäasiantuntija Niko Peltokangas kirjoittaa, millaisia päätöksiä valtuustot voivat tehdä jo kautensa alussa liikunnan tuottaman hyvinvoinnin hyväksi.

Vaikka liikunnan edistäminen jää kuntien vastuulle, liikunta vaikuttaa myös hyvinvointialueiden rahoitukseen – ja mikä tärkeintä, se vaikuttaa alueen ihmisten hyvinvointiin. Siksi Opiskelijoiden liikuntaliiton ja muun liikunta-alan vaikuttamistyö hyvinvointialueilla ei loppunut aluevaaleihin.

Lautakunta ja strategia liikuntaa edistämään

Aluevaltuustot tekevät jo ensimmäisissä kokouksissaan liikunnan kannalta suuria päätöksiä. Ne hyväksyvät hallintosäännön, jossa määritellään aluehallitus ja muut hyvinvointialueen toimielimet – mukaan lukien lautakunta, jonka tehtäviin liikunnan edistäminen kuuluu.

Olympiakomitea on esittänyt, että kaikille alueille perustetaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, joka edistää myös liikuntaa alueella. Tällainen lautakunta ja sen toimintaa tukevat viranhaltijat olisivat hyviä linkkejä hyvinvointialueen ja kuntien liikuntapalvelujen välillä.

Hallintosäännön lisäksi aluevaltuustot hyväksyvät hyvinvointialueen strategian ja hyvinvointisuunnitelman. OLL:n ja koko liikunta-alan yhteinen tavoite on selvä: aluevaltuustojen tulee kirjata liikunta ennaltaehkäisevänä terveydenhuoltona näihin asiakirjoihin. Kirjausten ei tarvitse olla monimutkaisia, kuten puheenjohtajamme Essi Lumme kirjoitti taannoin.

Puolueet sitoutuivat kehittämään palveluketjuja

Asiakirjojen tasolla puolueet tunnustavat liikunnan merkityksen terveyden ja sairauksien hoidossa. Tämä mainitaan edellisen hallituksen laatimassa liikuntapoliittisessa selonteossa, jonka ehdotuksiin eduskuntapuolueet yhtyivät. Siinä ennakoidaan myös sosiaali- ja terveyspalvelujen siirtymistä hyvinvointialueille, joita silloisissa suunnitelmissa kutsuttiin vielä maakunniksi.

Liikuntapoliittisen selonteon linjaukset ovat kuin OLL:n aluevaaliohjelmasta. Sen mukaan ”kaikissa maakunnissa liikunnan tulee olla mukana myös terveydenhuollon hoitovalikoimassa”. Asukkaita tulee tarvittaessa ”aktiivisesti ohjata liikuntaneuvontaan” ja ”käytettävissä oleviin kuntien ja järjestöjen liikuntapalveluihin”. Kuulostaa hyvältä!

Korostimme omissa aluevaaliteemoissamme saumattomien palveluketjujen merkitystä. Se tarkoittaa sitä, että kun hyvinvointialueen lääkäri lähettää asukkaan kokeilemaan tälle sopivaa liikuntamuotoa, korkeakoulussa opiskeleva asukas osataan ohjata oman korkeakoulun liikuntapalveluiden pariin. Palveluketjuista on kyse silloinkin, kun opiskelija saa YTHS:ltä lähetteen erikoissairaanhoitoon, YHTS:n ja hyvinvointialueen yhteistyö pelaa ja opiskelijan hoito jatkuu ilman katkoksia ja ylimääräistä säätöä.

Luotamme siihen, että puolueet hoitavat tällaiset asiat kuntoon, sillä heidän hyväksymä liikuntapoliittinen selonteko niin edellyttää: ”varmistetaan saumattoman liikuntaneuvonnan palveluketjun syntyminen kunnan, maakunnan ja eri palveluntarjoajien välillä.” Myös nykyisen hallituksen ohjelmassa sitoudutaan selonteossa esitettyihin toimenpiteisiin.

Seuraamme OLL:ssa tavoitteidemme etenemistä hyvinvointialueilla ja aluevaltuustoissa.

Niko Peltokangas

Sinua voisi kiinnostaa myös