Strateginen päiväkirja: Liittokokouksessa jäsenmallista kirjaus toimintasuunnitelmaan

Päiväkirjan sivu 8: Puheenjohtaja Essi Lumme raportoi parin viikon välein OLL:n jäsenmallin kehitystyöstä. Vuoden 2022 aikana laaditaan eri vaihtoehtoja kartoittava selonteko.

Marraskuun alussa pidettiin Opiskelijoiden Liikuntaliiton liittokokous, jossa käsiteltiin sääntömääräisten asiakirjojen lisäksi liiton tulevaisuutta selonteon pohjalta.

Kokous aloitettiin tiistaina keskustelutilaisuudella, jossa koottiin jäsenjärjestöjen kanssa yhdessä perusperiaatteita sekä unelmia OLL:n tulevaisuuden jäsenmallille. Keskustelussa nousi esiin vahvasti tulevaisuuden arvaamattomuus, mutta myös tarve jäsenmallin uudistamiselle, jotta liiton toiminta olisi tulevaisuudessakin vaikuttavaa.

Keskustelutilaisuuden ja OLL:n hallituksen pohdinnan pohjalta saatiin muotoiltua ensi vuoden toimintasuunnitelmaan kirjaus jäsenmallin rakentamisesta yhdessä strategian kanssa. Toimintasuunnitelmakirjauksen keskeisiksi periaatteiksi uudelle jäsenmallille nousivat seuraavat asiat:

● liiton perustehtävän kirkastaminen
● opiskelijajohtoisuuden säilyttäminen
● yhteyden vahvistaminen korkeakouluihin ja niiden liikuntatoimiin
● palvelujen määritteleminen ja niiden kohdistaminen ensisijaisesti jäsenille.

Loppuvuoden aikana teemme tarvittavat toimenpiteet, jotta ensi vuoden alusta jäsenmallin valmistelua yhdessä uuden strategian kanssa voidaan ryhtyä viemään kohti liittokokouksen käsittelyä.

Essi Lumme

Sinua voisi kiinnostaa myös

 • Yhdenvertaisuuden edistäminen osana OLL:n kaikkea toimintaa

  Julkaistu:

  Yhdenvertaisuuden edistäminen on läsnä kaikilla osa-alueilla toiminnassamme. Toimintaa ohjaa OLL:n laaja yhdenvertaisuussuunnitelma, joka päivitettiin tänä vuonna. Päivitetty suunnitelma hyväksyttiin 2.–3. marraskuuta pidetyssä liittokokouksessa Vuokatissa. Suunnitelma avaa yhdenvertaisuuden käsitteitä ja OLL:n toimintaa yhdenvertaisuuden edistämisessä. Lisäksi suunnitelmassa on tuodaan esiin OLL:n olevan feministinen ja antirasistinen järjestö.

  Lue lisää artikkelista: Yhdenvertaisuuden edistäminen osana OLL:n kaikkea toimintaa

 • Once Upon A Time In Liikuntaliitto - "Suuri" ruokasota

  Julkaistu:

  Joulukuussa 2017 istuin pienessä huoneessa ja minulta tivattiin, mikä on tärkeintä hyvin järjestetyssä koulutuksessa tai tapahtumassa. Jostain muualta kuin kotoa perityllä itsevarmuudella vastasin välittömästi: ”Ohjelma. Millään muulla ei ole väliä kuin ohjelmalla.” Oikea vastaus on tarjoilut, mutta siitä huolimatta sain paikan OLL:n tapahtuma- ja koulutuskoordinaattorina.

  Lue lisää artikkelista: Once Upon A Time In Liikuntaliitto - "Suuri" ruokasota

 • Opiskelijoiden pahoinvoinnin loputtava nyt – Opiskelijoiden Liikuntaliitto vaatii toimia korkeakoululiikunnan puolesta

  Julkaistu:

  Korkeakouluopiskelijoiden lisääntynyt pahoinvointi on yleisesti tiedossa, mutta teot sen katkaisemiseksi ovat jääneet laimeiksi. Seuraavissa eduskuntavaaleissa on korkea aika nostaa korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointi ja liikkuminen keskiöön, vaatii Opiskelijoiden Liikuntaliitto (OLL) Vuokatissa 2.–3. marraskuuta pitämässään liittokokouksessa.

  Lue lisää artikkelista: Opiskelijoiden pahoinvoinnin loputtava nyt – Opiskelijoiden Liikuntaliitto vaatii toimia korkeakoululiikunnan puolesta