Kiitämme Vaasan yliopistoa liikuntapalveluihin panostamisesta!

Julkaistu: Kategoria: Tiedote Asiasanat:

Korkeakoululiikunnan kehittäminen saavutti loistavan välietapin, kun Vaasan yliopisto päätti vakinaistaa opiskelijoiden ja koko korkeakouluyhteisön liikuntapalvelut. Opiskelijoiden Liikuntaliitto (OLL) onnittelee ja kiittää yliopistoa ja sen johtoa korkeakoululiikuntaan panostamisesta!

Vaasan yliopiston liikuntapalveluja on rakennettu ja kehitetty usean vuoden ajan opetus- ja kulttuuriministeriön liikunnallisen elämäntavan hankeavustuksen tuella.

“Liikuntakoordinaattori Seppo Evwarayen ja muiden toimijoiden erinomaisen kehittämistyön tuloksena yliopiston liikuntapalveluiden tarjonta on hienosti kasvanut ja monipuolistunut. Samalla myös liikuntapalveluiden kysyntä ja käyttäjämäärät ovat roimasti kasvaneet”, iloitsee OLL:n puheenjohtaja Essi Lumme.

OLL pitää liikuntapalvelujen vakinaistamispäätöstä loistavana välietappina ja tuen osoituksena hyvälle työlle. Myös Vaasan yliopiston ylioppilaskunnalla (VYY) on ollut ratkaiseva rooli palvelujen kehittämisessä.

"Yliopiston tarjoamien liikuntapalveluiden kehitys ja toiminnan vakiinnuttaminen osaksi yliopiston vakituista toimintaa on ollut ylioppilaskunnalle tärkeää jo kauan ja olemme vaikuttaneet palveluiden kehitykseen alusta alkaen. Liikuntapalveluiden käyttäjämäärien kasvu osoittaa palveluiden vastaavan opiskelijoiden kysyntään ja tarpeisiin. Tästä syystä onkin erittäin tärkeää, että liikuntapalveluita jatketaan ja kehitetään myös tulevaisuudessa", sanoo VYY:n edunvalvonta-asiantuntija Lauri Tuohiniemi.

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Essi Lumme, essi.lumme@oll.fi , +358 44 7800 211

Korkeakoululiikunnan erityisasiantuntija Jussi Ansala, jussi.ansala@oll.fi, +358 44 7800 214

(Tiedotetta muokattu 22.3.: poistettu viittaus yliopiston hallitukseen.)

Jussi Ansala

Korkeakoululiikunnan erityisasiantuntija

Kirjoittajaprofiili: Jussi Ansala

Sinua voisi kiinnostaa myös