Lausunnot ja kannanotot

Tälle sivulle olemme koonneet viime vuosien aikana tekemämme lausunnot ja kannanotot.

Eduskunta on yksi keskeisimmistä ja perinteisimmistä tahoista, jonka suuntaan OLL tekee vaikuttamistyötä.

Selaa dokumentteja vuosittain

  • Liikunta työurien pidentäjänä

    Olympiakomitean johdolla liikunta-ala laati yhdessä muistion Suomen valtion syksyn 2020 budjettiriiheen. Tämän muistion laatimiseen osallistui myös Opiskelijoiden Liikuntaliitto (OLL). Panoksemme kohdistuu erityisesti opiskelijoihin eli aikaan juuri ennen kuin monen meistä työura käynnistyy kunnolla. Osuudessa on nostettu esiin korkeakouluopintojen aikaisen liikkumisen merkitys osana opiskelijan hyvinvointia kuin tulevaisuuden työntekijän jaksamista ja työelämässä mukana pysymistä. Linkin lopulliseen muistioon "Liikunta työurien pidentäjänä" löydät tekstin lopusta.

  • OLL:n lausunto Allianssin tavoiteohjelmasta

    Tavoiteohjelman teemat. Tavoiteohjelman laatimiselle on selkeät lähtökohdat: Allianssin missio ja keskeisin tavoite on, että nuoret voivat hyvin. Nuorten syrjäytyminen on Suomen ja maailman suurin ongelma, joka on ratkaistava. Tulevaisuuden Suomi voi yhtä hyvin kuin nykyisyyden nuoret. Alustavasti tavoiteohjelma on jaoteltu seitsemään teemaan, joista nuorten hyvinvointi ja nuorten oikeudet muodostuvat: 1. Osaaminen; 2. Työ ja toimeentulo; 3. Osallisuus; 4. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo; 5. Nuorisotyön resurssit ja kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytykset; 6. Terveys; 7. Ympäristö