OLL:n lausunto Allianssin tavoiteohjelmasta

Julkaistu:

Tavoiteohjelman teemat. Tavoiteohjelman laatimiselle on selkeät lähtökohdat: Allianssin missio ja keskeisin tavoite on, että nuoret voivat hyvin. Nuorten syrjäytyminen on Suomen ja maailman suurin ongelma, joka on ratkaistava. Tulevaisuuden Suomi voi yhtä hyvin kuin nykyisyyden nuoret. Alustavasti tavoiteohjelma on jaoteltu seitsemään teemaan, joista nuorten hyvinvointi ja nuorten oikeudet muodostuvat: 1. Osaaminen; 2. Työ ja toimeentulo; 3. Osallisuus; 4. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo; 5. Nuorisotyön resurssit ja kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytykset; 6. Terveys; 7. Ympäristö

Teema 4: YHDENVERTAISUUS JA TASA-ARVO.

Mitä lisäisit, poistaisit tai päivittäisit tässä tavoiteohjelman osiossa?

  • Lisäys tavoitteeseen yhdeksän: Kasvatus- ja nuorisoalan sekä liikunta- ja urheilualan henkilöstölle ohjataan resursseja lisäkoulutukseen yhdenvertaisuudesta. Yhdenvertaisuuden ja moninaisuuden teemat otetaan osaksi alojen peruskoulutusta. Kunnissa, seurakunnissa ja järjestöissä nuorisotyötä tekevillä ammattilaisilla ja vapaaehtoisilla on valmiudet edistää nuorten yhdenvertaisuutta.
  • Uusi tavoite: Nuorten oikeudet liikunnassa ja urheilussa turvataan. Kiusaamisen, syrjinnän ja epäasiallinen käytöksen ongelmat nuorten liikunnassa ja urheilussa korjataan. (Lähde: Liikunta & Tiede -lehti 2/2020, Kiusaaminen, syrjintä ja epäasiallinen kohtelu liikunnassa ja urheilussa: ”tuliko tämä oikeasti jollekin yllätyksenä?”

Teema 6: TERVEYS.

Mitä lisäisit, poistaisit tai päivittäisit tässä tavoiteohjelman osiossa?

  • Korjaus alustukseen: Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimuksen mukaan opiskelijat istuvat päivittäin keskimäärin jopa 10-11 tuntia. (Lähde: KOTT 2016, taulukko 23; Mediaani istumisen tuntimäärille oli 10,75 tuntia.)
  • Lisäys tavoitteeseen kuusi: Opiskelutilat sekä toimintakulttuuri ja tavat mahdollistavat fyysisen aktiivisuuden lisäämisen ja istumisen tauottamisen. (Lähde: Liikkuva korkeakoulu; Opiskelutilojen kehittämisessä on havaittu, että pelkkä opiskelutilojen muokkaaminen ei riitä. Lisäksi tarvitaan tietoa ja taitoja, jotka muokkaavat toimintakulttuuria ja tapoja.)
  • Uusi tavoite: Nuorten terveyden ongelmakohtien juurisyyt tunnistetaan ja korjataan ennaltaehkäisevällä toiminnalla.

Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry (OLL)

Antti Pentikäinen, puheenjohtaja

Takaisin dokumenttiarkistoon