Ideoita liikuntatuutoreiden hakuilmoituksiin

Korkeakouluissa on aikojen saatossa houkuteltu opiskelijoita liikuntatuutoreiksi esimerkiksi tällaisilla ilmoituksilla!

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta

Liikuntatutorointi

Mikä liikuntatutor?

Liikuntatutor on tutor, jonka tehtävänkuvaan kuuluu muun tutoroinnin lisäksi opiskelijoiden tutustuttaminen erilaisiin liikuntamuotoihin, -lajeihin, ja -palveluihin. Liikuntatutor vastaa tietyn fuksijoukon tutustuttamisesta liikuntatarjontaan esimerkiksi lähtemällä liikkumaan fuksi(e)n kanssa esimerkiksi yliopistoliikunnan ohjatuille tunneille tai vaikkapa hölkkäämään metsämaisemiin. Myös erilaisten pienimuotoisten liikuntatempausten järjestäminen fuksiporukoille on suositeltavaa. Liikuntatutorin toiminnan tavoitteena on kasvattaa, kannustaa ja tutustuttaa fuksit liikunnalliseen opiskelijaelämään heti opintopolun alusta lähtien.

Mitä liikuntatutorilta edellytetään ja odotetaan?

Liikuntatutorilta edellytetään omaa innokkuutta ja motivaatiota liikkumiseen. Huippu-urheilija tai personal trainer ei tarvitse kuitenkaan olla, sillä riittää, että liikuntaa tulee harrastettua säännöllisesti, ja se tuo sinulle niin paljon iloa, että haluat tartuttaa tuota samaa riemua myös muihin. Reippaus, rohkeus ja rentous ovat myös valtteja, sillä niiden avulla saa kannustettua fukseja liikkumaan ja toiminta on innostavaa!

Liikuntatutor toimii syyslukukauden ajan kannustaen fukseja liikkumaan. Liikuntatutorin odotetaan osallistuvan muun tutorkoulutuksen lisäksi loppukeväästä pidettävään liikuntatutoreiden koulutusiltapäivään. Liikuntatutor sitoutuu edistämään liikuntatutortoiminnan tavoitteita ja järjestämään niiden mukaista toimintaa. Liikuntatutorin tulee kirjoittaa pienimuotoinen raportti toiminnasta vuoden loppupuolella.

Mitä liikuntatutoroinnista saa?

Iloa, liikunnan riemua, uusia kavereita ja kokemuksia sekä mukavia muistoja! Kuitenkin tehtävä vaatii paneutumista ja aikaa, joten tehtävästä maksetaan myös asiaankuuluva korvaus. Liikuntatutor saa tehtävästään tutorpalkkion lisäksi:

  • syyslukukauden yliopistoliikunnan liikuntatarran
  • syyslukukaudeksi kuntosalikortin Kortepohjan kuntosalille
  • osallistumisen yhdelle yliopistoliikunnan kurssille syksyn aikana
  • liikuntatutor -haalarimerkin

Miten haen liikuntatutoriksi?

Liikuntatutoriksi voi hakea yliopiston tutorhaun yhteydessä. Liikuntatutoriksi hakeminen tapahtuu samalla tutorhakulomakkeella kuin tutoriksi hakeminen. Lomakkeeseen sinun tulee vain merkitä mikäli olet kiinnostunut toimimaan liikuntatutorina syksyllä xxxx.

Liikuntatutorit valitaan tutoreiksi valittujen joukosta. Liikuntatutorit valitsee JYYn liikuntasektori sekä korkeakoululiikunta, joten lomakkeen yhteydessä kannnattaa myös perustella miksi juuri sinut tulisi valita tähän liikkuvaan ja innokkaaseen tehtävään. Liikuntatutorit valitaan maaliskuun loppupuolella.

Hae liikuntatutoriksi, liikunnanilon lähettilääksi!


Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunta JAMKO

Tutorointi | Liikuntatutorointi

Paikoillanne, valmiit, Hep! Liikuntatutorit ovat JAMKOn liikuntapalveluiden tärkeimpiä henkilöitä. Liikuntatutoreilta saat aina ajankohtaisen tiedon liikuntatapahtumista ja muista liikuntaan liittyvistä asioista. Liikuntatutorit ovat myös tärkeässä asemassa JAMKOn liikuntapalveluiden kehittämisessä. Toiveita saa heittää rohkeasti heidän suuntaansa! Liikuntatutorit ja JAMKOn liikuntavastaava tekevät parhaansa, jotta toiveisiin pystytään vastaamaan.

Liikuntatutoreiden toimenkuva

Liikuntatutorit ovat aktiivisia ja innokkaita tutoreita, jotka haluavat innostaa muutkin mukaan liikkumaan. Yhteisille pelivuoroille osallistuminen, turnauspäivät ja vaikkapa yhteiset juoksulenkit ovat erinomainen tapa tutustua uusiin ihmisiin ja saada samalla hiki pintaan. Liikuntatutorit tunnistat erillisistä paidoista, ja hienosta asenteesta – hauskaa voi pitää liikkuenkin!

Liikuntatutoreiden tehtäviin kuuluvat erilaisien tapahtumien järjestäminen, liikuntapalveluista tiedottaminen ja liikkumaan kannustaminen. Liikuntatutorit opastavat uudet opiskelijat JAMKOn, KOOLS ry:n sekä Jyväskylän liikuntapalveluiden pariin.

Miten mukaan liikuntatutoriksi?

Heräsikö kiinnostus? Liikuntatutoreiksi pääsevät kaikki JAMKOn tutorkoulutuksen käyneet tutorit. Rekrytointi tapahtuu tutorleireillä, ja niiden jälkeen liikuntatutoreille pidetään oma koulutus, jossa paneudutaan liikuntatutorin tehtäviin ja työnkuvaan. Ollakseen liikuntatutor ei tarvitse olla ammattiurheilija tai liikunnan moniosaaja. Oma kiinnostus liikuntaan ja innokkuus saada muutkin liikkumaan riittävät mainiosti.

Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HAMKO

Liikuntatuutori

Liikuntatuutorit ovat nimensä mukaan liikuttajia. Heidän tehtävänään on opastaa uusia opiskelijoita paikkakuntansa liikuntamahdollisuuksien pariin. Parhaiten tämä onnistuu kutsumalla porukka kokoon ja viemällä kaikki kerralla liikkumaan!

Liikuntatuutorin tehtäviä ovat kertoa uusille opiskelijoille HAMKin ja paikkakunnan liikuntatarjonnasta, olla esimerkkinä ja liikuttajana sekä järjestää mahdollisuuksia liikkua ryhmässä ja tutustua uusiin ihmisiin. Liikuntatuutorit ovat tuutoreiden peruskoulutuksen käyneitä vertaistuutoreita, jotka käyvät HAMKOn järjestämän liikuntatuutorikoulutuksen. Koulutuksen jälkeen he tekevät suunnitelman syksyn ohjelmastaan, eli millaisia liikuntamahdollisuuksia aikovat esitellä uusille opiskelijoille ja millaisella aikataululla. Syksyn jälkeen he raportoivat toiminnastaat HAMKOn tuutoroinnin asiantuntijalle. Liikuntatuutoreita otetaan koulutukseen yksikön koon perusteella 2-4/yksikkö ja pesti on yhden vuoden mittainen.

Liikuntatuutorikoulutus järjestetään ensimmäistä kertaa huhtikuussa. Sinun ei tarvitse olla himoliikkuja lähteäksesi mukaan liikuntatuutoritoimitaan, tärkeintä on mukava yhdessäolo ja uusiin liikuntamahdollisuuksiin tutustuminen. Seuraa ilmoittelua kevään koulutuksesta näillä sivuilla tai ota yhteyttä HAMKOn liikunnasta vastaavaan hallituksen jäseneen tai tuutoroinnin asiantuntijaan saadaksesi lisätietoja.

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta ISYY

Hakukuulutus: Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta (ISYY) hakee Savonlinnaan, Joensuuhun ja Kuopioon liikuntatuutoreita.

Oletko muiden innostaja, sosiaalinen ja reilu yhteishengen nostattaja? Pidätkö ryhmän ohjaamisesta ja yhdessä tekemisen riemusta? Mikäli vastasit kysymyksiin kyllä, tervetuloa liikuntatuutoroinnin maailmaan!

Hakukuulutus:

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta (ISYY) hakee kaikille kolmelle kampukselle Savonlinnaan, Joensuuhun ja Kuopioon liikuntatuutoreita.

Liikuntatuutorina pääset järjestämään pienryhmille liikunnallista toimintaa. Nämä pienryhmät koostuvat muista opiskelijoista, ja liikuntatapahtumat ovat matalan kynnyksen toimintaa. Tarkoituksena ei ole siis kilpaurheilu. Osallistuaksesi liikuntatuutoriksi sinun ei tarvitse olla aktiivinen liikunnan harrastaja. Liikuntatuutorointi onkin suunnattu esimerkiksi heille, jotka eivät löydä omaa lajiaan ainejärjestöjen vuoroista. Tarkoituksena on kannustaa liikkumaan, tekemään ja kokemaan yhdessä, sekä innostaa ottamaan liikunta osaksi omaa arkea.

Liikuntatuutorina saat arvokasta kokemusta pienryhmän johtamisesta, ryhmätyötaidoista sekä innostavaa liikunnallista kokemusta! Liikuntatuutorina pääset ryhmäyttämään liikuntatuutoroitavia, suunnittelemaan ja järjestämään liikunnallista toimintaa kanssaopiskelijoille sekä oppimaan uutta. Apuna sinulla ovat muut loistavat ISYY:n liikuntatuutorit, ISYY:n hallituksen vapaa-ajan- ja liikuntavastaavat, sekä ISYY:n työntekijät. Tarjoamme sinulle koulutuksen tehtävään ja koko liikuntatuutorointiajan kestävän tuen sekä avun.

Ilmoittautuminen:

Kerro meille itsestäsi ja ilmottaudu mukaan täyttämällä hakulomake.

Lisää aiheesta liikuntatuutorointi

Liikuntatuutorointi

Liikuntatuutoroinnin yhteinen idea-alusta

Lisää parhaat ideasi alustalle ja ota vinkkiä muilta! Pääset lisäämään ideasi lapulle tuplaklikkaamalla alustaa.

Lue lisää aiheesta Liikuntatuutoroinnin yhteinen idea-alusta
Liikuntatuutorointi

Valtakunnallinen liikuntatuutorointikysely 2019

Opiskelijoiden Liikuntaliiton johdolla liikuntatuutorointia on kehitetty Suomessa jo 2010-luvun alusta lähtien. OLL halusi noin vuosikymmen myöhemmin selvittää laajemmin, missä kantimissa toiminta valtakunnallisesti on.

Lue lisää aiheesta Valtakunnallinen liikuntatuutorointikysely 2019
Liikuntatuutorointi

Liikuntatuutoroinnin 10 käskyä

Tässä Opiskelijoiden Liikuntaliiton vinkit liikuntatuutoroinnin kehittämiseen kymmenen käskyn muodossa.

Lue lisää aiheesta Liikuntatuutoroinnin 10 käskyä
Liikuntatuutorointi

Liikuntatuutorointipäivien materiaalit

Opiskelijoiden Liikuntatliitto järjestää vuosittain valtakunnallisen liikuntatuutorointipäivän, johon kokoontuu liikuntatuutoroinnin järjestäjiä ympäri Suomen opiskelijakuntien, ylioppilaskuntien, korkeakoululiikuntojen ja opiskelijaurheiluseurojen. Tapaamisissa perehdytään liikuntatuutoroinnin järjestämiseen ja tutustutaan toisiin liikuntatuutoroinnin järjestäjiin ja heidän toimintaansa. Pääset tutustumaan liikuntatuutorointipäivien kirjallisiin materiaaleihin sivun lopusta löytyvistä linkeistä.

Lue lisää aiheesta Liikuntatuutorointipäivien materiaalit
Liikuntatuutorointi

Liikuntatuutoroinnin järjestäjän opas

Tässä koottuna yksiin kansiin vinkit ja vihjeet liikuntatuutoroinnin järjestäjälle! Löydät oppaan liitteistä pdf-muodossa.

Lue lisää aiheesta Liikuntatuutoroinnin järjestäjän opas
Liikuntatuutorointi

Liikuntatuutorin opas

Ota käyttöösi tiivis ja kattava opas liikuntatuutorin avuksi. Opas toimii hyvänä muistilistana tuutorille koko toimintakauden ajan! Ota opas käyttöösi lataamalla PDF-liite sivun lopusta.

Lue lisää aiheesta Liikuntatuutorin opas
Liikuntatuutorointi

Turvallinen tuutori ‒ Vertaisohjaajan käsikirja

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun yhteisöpedagogiikan opiskelijat Eeva Vissel ja Elina Ylönen ovat osana opinnäytetyötään laatineet käsikirjan tuutoroinnin tueksi ja suunnan näyttäjäksi. Ota käsikirja käyttöön liikuntatuutoreita kouluttaessasi! Tutustu käsikirjaan pdf-liitteestä.

Lue lisää aiheesta Turvallinen tuutori ‒ Vertaisohjaajan käsikirja
Liikuntatuutorointi

Liikuntatuutoroinnin tarkastuslista

Lataa tämä näppärä taulukko käyttöösi, niin voit seurata yhdessä paikassa liikuntatuutorointinne kokonaisuutta. Saat taulukon käyttöösi lataamalla liitteenä olevan excel-taulukon sivun lopusta.

Lue lisää aiheesta Liikuntatuutoroinnin tarkastuslista
Liikuntatuutorointi

Liikuntatuutoroinnin tieto- ja kokemuspankki (Lähtenyt liikkumaan -hanke)

Tämä perusteellinen oppaan ovat luoneet liikuntatuutoroinnin uranuurtajat Oulun korkeakoululiikunnasta, jossa konsepti sai alkunsa 2010-luvun alussa. Opas tarjoaa perusteellisen katsauksen liikuntatuutoroinnin perusasioihin ja erityisesti liikuntatuutoreiden kouluttamiseen. Myös onnistumiset ja oivallukset on otettu oppaaseen ylös. Tutustu oppaaseen pdf-liitteestä, jonka löydät sivun lopusta.

Lue lisää aiheesta Liikuntatuutoroinnin tieto- ja kokemuspankki (Lähtenyt liikkumaan -hanke)
Liikuntatuutorointi

Hyvinvointituutorointi Oulun yliopistolla

Parin vuoden aikana liikkumassa on käynyt jo yli 2000 kävijää! Lue alta esityksestä lisää, miten Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hyvinvointituutoroinnissa on onnistuttu tavoittamaan opiskelijat niin hyvin.

Lue lisää aiheesta Hyvinvointituutorointi Oulun yliopistolla
Liikuntatuutorointi

Liikuntatutorointi Metropolia-ammatikorkeakoulussa

Metropolia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKAssa liikuntatutorointia tehdään yhteistyössä korkeakoulun Zone-liikuntapalvelujen kanssa.

Lue lisää aiheesta Liikuntatutorointi Metropolia-ammatikorkeakoulussa
Liikuntatuutorointi

Liikuntatuutorointi pähkinänkuoressa

Opiskelijoiden Liikuntaliiton asiantuntijat kouluttavat korkeakouluyhteisöjä liikuntatuutoroinnin järjestämisestä. Alta löydät yhden koulutusmateriaaleistamme. Se keskittyy perustietoihin ja sisältää seuraavat osiot: 1. Opiskelijoiden liikuntakäyttäytyminen 2. Mitä on liikuntatuutorointi? 3. Liikuntatuutoroinnin hyödyt 4. Liikuntatuutoroinnin järjestäminen

Lue lisää aiheesta Liikuntatuutorointi pähkinänkuoressa