OLL: Panostuksia korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointiin on tehtävä nyt – Liikkuva opiskelu -ohjelma aidosti korkeakouluihin!

Julkaistu:

Pääministeri Rinteen hallitus esittää, että vuoden 2020 valtion talousarvioehdotuksesta varataan Liikkuva opiskelu -ohjelmalle kahden miljoonan euron (2M€) määräraha. Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry (OLL) vaatii, että korkeakouluopiskelijat eivät jää nuolemaan näppejään määrärahojen jaossa, vaan määrärahasta varataan tuntuva osuus korkeakouluopiskelijoiden fyysisen hyvinvoinnin edistämiseen.

Nykyiseen hallitusohjelmaan sisältyy Liikkuva koulu -kokonaisuuden laajentaminen eri ikävaiheisiin. Liikkuva koulu -kokonaisuus on jo laajentunut toiselle ja korkea-asteelle Liikkuva opiskelu -ohjelmana. Tähän asti korkeakouluopiskelijat on kuitenkin jätetty ilman kunnollisia resursseja Liikkuva opiskelu - ohjelmassa.

“Talousarvioehdotuksen panostukset Liikkuva opiskelu -ohjelmaan tulee vihdoin ulottaa aidosti myös korkea-asteelle. Suomen hallituksen on satsattava korkeakoulujen liikunnallistamiseen ja korkeakouluopiskelijoiden fyysisen aktiivisuuden edistämiseen”, vaatii Opiskelijoiden Liikuntaliiton puheenjohtaja Joonas Suikula.

Jotta Liikkuva opiskelu -ohjelma voidaan aidosti laajentaa kaikkiin Suomen korkeakouluihin, tulee laajennuksessa säilyttää Liikkuva koulu -kokonaisuuden toteutuksessa hyviksi havaitut käytänteet, korkeakoulujen yksilölliset piirteet kuitenkin huomioiden. Lisäksi laajennuksessa on syytä hyödyntää Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (KARVI) toteuttaman ulkoisen arvioinnin (2019) tuloksia sekä päivitettyjä valtakunnallisia Korkeakoululiikunnan suosituksia (2018). Laajentumisen onnistunut toteutuminen vaatii nyt rahallisia resursseja.

“Opiskelijoiden Liikuntaliitto on tyytyväinen talousarvioehdotukseen varatuista määrärahoista Liikkuva opiskelu -ohjelmalle. Nyt on kuitenkin aika resursoida riittävästi korkeakouluopiskelijoiden fyysisen aktiivisuuden kehittämiseen. Suomella ei ole varaa menettää tulevaisuuden tekijöiden työkykyä!”, huomauttaa Suikula. OLL on mielellään mukana Liikkuva opiskelu -ohjelman jatkotoimenpiteissä.

Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry.

Joonas Suikula puheenjohtaja

Ida Bolander pääsihteeri

Takaisin dokumenttiarkistoon