Järjestöt: Liikkuva koulu -ohjelman laajentamiseen investoitava budjettiriihessä!

Julkaistu:

Me allekirjoittaneet järjestöt vaadimme, että hallituksen budjettiriihessä tehdään päätös rahoittaa Liikkuva koulu -ohjelman toimintamallin laajentamista koko suomalaiseen koulutusjärjestelmään.

Antti Rinteen hallituksen ohjelman tulevaisuusinvestointeihin sisältyy Liikkuva koulu -ohjelman laajentaminen eri elämänvaiheisiin. Liikkuva koulu -ohjelma on menestyskonsepti, jolla on viime vuosien aikana olennaisesti pystytty muuttamaan koulujen olosuhteita ja toimintakulttuuria liikuntaa ja arjen fyysistä aktiivisuutta tukevaksi (esim. yhteistyö terveydenhuollon kanssa ja työkykypassi).

"Liian vähäinen fyysinen aktiivisuus ja runsas päivittäinen istuminen toistuvat edelleen suomalaisen koulutusjärjestelmän kaikilla asteilla. Peruskoulun ohella niin toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa ja lukioissa kuin myös ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa on suuri joukko nuoria, joiden päivittäinen fyysinen aktiivisuus on terveyden ja hyvinvoinnin kannalta riittämätöntä”, toteavat kannanoton allekirjoittaneiden järjestöjen puheenjohtajat.

”Laajentamalla Liikkuva koulu -ohjelma saadaan ohjelman piiriin paitsi kaikki koulutusasteet myös koulutusjärjestelmän nivelvaiheet, jotka ovat lapsen ja nuoren elämänkulussa erittäin herkkiä kohtia terveys- ja liikuntatottumusten muutoksille. Se on kansallinen tulevaisuussijoitus, jonka tuottoina ovat hyvinvoivat ja opiskelu-, työ- ja toimintakykyiset nuoret ja nuoret aikuiset", päättävät puheenjohtajat.

Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry (OLL)

Joonas Suikula puheenjohtaja

Ida Bolander pääsihteeri

Koululiikuntaliitto KLL ry

Raija Vahasalo puheenjohtaja

Kristiina Jakobsson toiminnanjohtaja

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry

Antti Lahti puheenjohtaja

Saija Sippola toiminnanjohtaja

Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry

Elias Tenkanen puheenjohtaja

Hanna Huumonen pääsihteeri

Suomen Lukiolaisten Liitto (SLL)

Roosa Pajunen puheenjohtaja

Heikki Luoto pääsihteeri

Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry

Iiris Hynönen puheenjohtaja

Armi Murto toiminnanjohtaja

Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL

Sanni Lehtinen puheenjohtaja

Eero Manninen pääsihteeri

Lisätietoja:

Joonas Suikula, joonas.suikula@oll.fi, 0447800211

Kristiina Jakobsson, kristiina.jakobsson@kll.fi, 040 500 2661

Saija Sippola, saija.sippola@sakury.net, 044 3434 123

Elias Tenkanen, elias.tenkanen@sakkiry.fi, 044 7530 581

Roosa Pajunen, roosa.pajunen@lukio.fi, 0400 916 466

Iiris Hynönen, iiris.hynonen@samok.fi, 050 389 1000

Sanni Lehtinen, sanni.lehtinen@syl.fi, 044 906 5007

Takaisin dokumenttiarkistoon