Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi liikuntalain muuttamisesta

Julkaistu:

Opiskelijoiden Liikuntaliitto (OLL) kiinnittää lausunnossaan huomiota korkeakouluopiskelijoiden ja korkeakoululiikunnan asemaan sekä liikunnan edistämisen toimijatahojen parempaan tunnistamiseen.

2 § Lain tavoite

OLL ehdottaa, että opiskelijat huomioidaan liikuntalain tarkoituksen määrittelyssä omana ryhmänään lasten ja nuorten rinnalla. Erityisesti korkeakouluopiskelijat jäävät suurilta osin nuoren määritelmän ulkopuolelle (nuorisolaissa nuori on alle 29-vuotias). Opiskelijat muodostavat kuitenkin ryhmän, jonka liikkumisen edistämisessä oppilaitoksilla ja niiden liikuntapalveluilla voi olla keskeinen rooli. Korkeakoululiikunta tarjoaa opiskelijoille liikuntapalveluja ja -neuvontaa sekä kehittää koko korkeakouluympäristön ja opiskelupäivän aikaisia liikkumismahdollisuuksia samaan tapaan kuin Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS) on korkeakouluopiskeluun erikoistunut opiskeluterveydenhuollon palveluntarjoaja.

Lisäksi korkeakoululiikunnan asema tulee turvata siten, että sillä on muiden liikuntatoimijoiden kanssa yhdenvertaiset mahdollisuudet hakea ja saada avustuksia toiminnan ylläpitämiseen ja kehittämiseen. OLL:n selvitysten mukaan koronapandemian aikana korkeakoulujen liikuntatoimet oli suljettu pois liikunta-alan korona-avustuksista. OLL ehdottaakin, että liikuntalakiin tehdään tämän osalta tarvittavat kirjaukset korkeakoululiikunnasta tai laveammin oppilaitosten liikuntapalveluista.

3 § Määritelmät

Kohdan 3 loppuun ehdotettu maininta koordinaation kehittämisestä elämänkulun eri vaiheissa tapahtuvassa liikunnassa ja fyysisessä aktiivisuudessa on hyvä lisäys ja tarkennus. Opiskelijoiden Liikuntaliitto toivoo kuitenkin, että eri elämänvaiheiden liikunnan edistäjätahot otettaisiin alan koordinaation kehittämisessä kunnolla ja systemaattisesti mukaan. Esimerkiksi tällä hetkellä OLL, jonka keskeinen toimiala on jo pitkään ollut korkeakouluopiskelijoiden ja korkeakoulujen liikunnan ja liikuntaolosuhteiden kehittäminen, jätetään usein huomioimatta ja kutsumatta mukaan prosesseihin, joissa tosiasiallisesti edistetään myös korkeakoulujen liikuntaolosuhteita. OLL:n sijaan kutsu esitetään usein esimerkiksi pelkästään Liikkuva opiskelu -ohjelman toimijoille.

Takaisin dokumenttiarkistoon