Huippu-urheilijamyönteisten korkeakoulujen laatujärjestelmä

Julkaistu:

Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön urheiluakatemiaohjelma pyysi lausuntoamme Olympiakomitean esitykseen huippu-urheilijamyönteisten korkeakoulujen laatujärjestelmästä. Meitä pyydettiin kiinnittämään huomiota erityisesti lukuun 5. Esitys huippu-urheilijamyönteisten korkeakoulujen laatujärjestelmästä ja sen kohtaan 5.2. Huippu-urheilijamyönteisten korkeakoulujen laatutekijät.

5.2.6. Urheilun tuki


Huomiot ja kommentit koskien lukua 5.2.6. Urheilun tuki

Kohta: ”Korkeakoulu tarjoaa urheilijoille mahdollisuutta hyödyntää käytettävissä olevia olosuhteita päivittäisharjoitteluunsa ja pyrkii kehittämään olosuhteitaan” OLL:n ehdotus täsmennykseksi / tarkennukseksi ko. kohtaan: ”Korkeakoulu tarjoaa urheilijoille mahdollisuutta hyödyntää käytettävissä olevia korkeakoululiikunnan palveluja ja olosuhteita päivittäisharjoitteluunsa ja pyrkii kehittämään niitä. Korkeakoulu kehittää lisäksi koko opiskeluympäristöä ja toimintakulttuuria arjen fyysistä aktiivisuutta edistäväksi.

Perustelut:

Nikanderin ”Kaksoisura korkeakouluissa – kansainvälinen tutkimuskatsaus” (2021) julkaisussa tuodaan mm. FISU-kyselyn (2019) tuloksista esille, että ”yliopistojen urheilutilat” ovat yksi tärkeimmistä ja eniten käytetyistä konkreettisista korkeakoulujen tukitoimista myös urheileville opiskelijoille.

  • Ehdotamme täsmennykseksi, että ko. kohtaan kirjattaisiin olosuhteiden ohella myös ”korkeakoululiikunnan palvelut”, koska tämä termi täydentäisi osuvasti urheilijoille tarjolla olevan korkeakoululiikunnan kokonaisuutta.
  • Myös Nikanderin viittaamassa FISU-kyselyn (2019) alkuperäisjulkaisussa käytetään ko. asiasta termiä ”sport facilities”, minkä ”liikuntaolosuhteita” osuvampi käännös on ”liikuntapalvelut”

Ehdotamme lisäksi, että ko. kohtaa täydennetään myös muulla korkeakoulun arjen fyysisen aktiivisuuden edistämistyöllä.

  • Opiskelijoille – myös urheileville opiskelijoille – kertyy helposti korkeakouluopiskelussa ja opiskeluympäristöissä paljon päivittäistä staattista istumisaikaa ja paikallaanoloa. Tästä syystä korkeakoulujen opiskeluympäristöjä, toimintakulttuuria ja opiskeluergonomiaa tulisi kehittää arjen fyysistä aktiivisuutta edistäviksi. Tästä hyötyisivät olennaisesti myös korkeakoulujen urheilevat opiskelijat.
  • Lisäksi aktiivisen etäopiskelun tueksi tulisi korkeakouluissa olla tarjolla esimerkiksi laaja äänikirja- ja podcastvalikoima

Korkeakoululiikunnan toimivista palveluista ja olosuhteista ja arjen fyysistä aktiivisuutta tukevista korkeakouluympäristöistä löytyy tarkempaa tietoa Korkeakoululiikunnan suosituksista (2018) (https://www.oll.fi/site/assets/files/1661/korkeakoululiikunnan_suositukset-2018_nettiversio.pdf) sekä www.liikkuvakorkeakoulu.fi

Luvun 5.2.6. Urheilun tuki kohtaa ”Korkeakoulu tarjoaa urheilijoille mahdollisuutta hyödyntää käytettävissä olevia olosuhteita päivittäisharjoitteluunsa ja pyrkii kehittämään olosuhteitaan” tulisi täydentää korkeakoululiikunnan palveluilla (ks. perustelut yltä)

Lisäksi ko. kohtaa tulisi täydentää myös opiskeluympäristön ja toimintakulttuurin arjen fyysisen aktiivisuuden edistämisellä (ks. perustelut yltä).

Takaisin dokumenttiarkistoon