Yhteiskannanotto: Kuopion Savilahden kampus olisi loistava paikka uudelle lähiliikuntapaikalle

Julkaistu:

Opiskelijoiden Liikuntaliitto on mukana SYKETTÄ Kuopion korkeakoululiikunnan toimijoiden yhteisessä kannanotossa uuden ulkokuntosalin ja lähiliikuntapaikan rakentamiseksi Kuopion Savilahden kampusalueelle.

Savilahden alueelle tarvitaan lähiliikuntapaikka. Lähiliikuntapaikka palvelisi paitsi alueen opiskelijoita, työntekijöitä ja asukkaita, myös muita kaupungin asukkaita. Lähiliikuntapaikka toisi alueelle yhteisöllisyyttä ja vastaisi tauko- , arki- ja virkistysliikunnan tarpeisiin. Lähiliikuntapaikka myös lisää alueen houkuttelevuutta asuinalueena.

Uutta Savilahtea markkinoidaan inspiroivana, viihtyisänä ja luonnonläheisenä alueena. Kuopion visio on olla Hyvän elämän pääkaupunki 2030. Savilahden alueella on tulevaisuudessa opiskelemassa, töissä ja asumassa lähes 35 000 henkilöä, joista opiskelijoita 16 000.

Savilahden lähiliikuntapaikka palvelisi paitsi alueen opiskelijoita, työntekijöitä ja asukkaita, myös muita kuopiolaisia. Lähiliikuntapaikkaa voi hyödyntää niin omatoimiseen harjoitteluun (esim. ulkokuntosalin käyttö) kuin muun muassa kaupungin, yritysten ja korkeakoululiikunnan ohjattuihin ryhmiin. Korkeakoulujen kampusten lisäksi alueella opiskelee myös Savon ammattiopiston opiskelijat, joilla liikunta kuuluu opetussuunnitelmaan. Lähiliikuntapaikka monipuolistaisi liikunnan opetuksen mahdollisuuksia.

Lähiliikuntapaikat ovat käyttöaktiivisuuden ja elinkaaren näkökulmasta hyvin perusteltavissa olevia kunnallisia liikuntapaikkainvestointeja. Erityisen hyvin hyödynnettävissä ne ovat koulupihojen yhteydessä. Korkeakoulujen kampuskeskittymä on hyvin samantyyppinen konteksti ja sen perusteella lähiliikuntapaikka sopii hyvin korkeakoulun läheisyyteen. (Valo. Lähiliikuntapaikkarakentamista 15 vuotta – seurantaselvitys.)

Huolemme on opiskelijoiden hyvinvointi ja päivittäisen istumisen lisääntynyt määrä. Neljän vuoden välein tehtävässä korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimuksessa kartoitetaan opiskelijoiden istumisen määrää arkipäivisin. Vuonna 2016 mediaani istumisen tuntimäärille oli 10,75 tuntia. Vain 16 % opiskelijoista istui päivän aikana alle 8 tuntia. (YTHS: Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2016.) Lähi- ja ulkoliikuntapaikkojen kehittäminen kampusten läheisyyteen sisältyy korkeakoululiikunnan uudistuneisiin suosituksiin. (OLL: korkeakoululiikunnan suositukset 2018.)

Savilahdesta halutaan yhteisöllinen ja käyttäjien tarpeet huomioiva alue. Yhteiskäytössä oleva lähiliikuntapaikka toisi alueen toimijoille yhteisöllisyyttä ja vastaisi käyttäjien tauko- , arki- ja virkistysliikunnan tarpeisiin. Lähiliikuntapaikka myös lisäisi alueen houkuttelevuutta asuinalueena.

Opiskelijoiden ja koko Savilahden alueen terveyden ja hyvinvoinnin puolesta

Itä-Suomen yliopisto
Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta

Kuopion Opiskelija-asunnot Oy
Kuopion ev.lut. seurakuntien oppilaitostyö
Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry
Savonia ammattikorkeakoulu

Savonia-amk:n opiskelijakunta
SYKETTÄ korkeakoululiikunta, Kuopion johtoryhmä

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, Kuopio
Ylioppilaiden terveyden
hoitosäätiö, Kuopion terveystyöryhmä

Täällä alkuperäinen kannanotto SYKETTÄ korkeakoululiikunnan sivuilla

Kaavakuva Kuopion Savilahden alueesta
Kuopion Savilahden kampusalueelle sopisi hienosti uusi lähiliikuntapaikka.

Takaisin dokumenttiarkistoon