Statements and opinions

On this page, we have collected our most recent statements and opinions in English.

You can find more statements and opinions in Finnish on our Finnish page.

Facade of the Finnish Parliament House.
The Parliament of Finland is one of OLL’s most important and traditional lobbying targets.

Browse documents by year

  • Liikunta työurien pidentäjänä

    Olympiakomitean johdolla liikunta-ala laati yhdessä muistion Suomen valtion syksyn 2020 budjettiriiheen. Tämän muistion laatimiseen osallistui myös Opiskelijoiden Liikuntaliitto (OLL). Panoksemme kohdistuu erityisesti opiskelijoihin eli aikaan juuri ennen kuin monen meistä työura käynnistyy kunnolla. Osuudessa on nostettu esiin korkeakouluopintojen aikaisen liikkumisen merkitys osana opiskelijan hyvinvointia kuin tulevaisuuden työntekijän jaksamista ja työelämässä mukana pysymistä. Linkin lopulliseen muistioon "Liikunta työurien pidentäjänä" löydät tekstin lopusta.