Pekko Pirhonen

Styrelsemedlem

nätverket för högskolornas idrottsväsen

E-postadress: pekko.pirhonen@lut.fi

Som styrelseledamot ansvarar Pekko för nätverksverksamheten och kommittén för högskolornas idrottsväsen. Pekko, som arbetar som idrottssamordnare vid LUT-universitetet, tillför Studerandenas Idrottsförbund idrottsväsendets perspektiv.

Pekko söker balans i sitt arbete genom att utöva mångsidig motion, spela brädspel och sköta om sina inomhusväxter.