Julia Tuuri

Ordförande 2021

internationella relationer, intressentverksamhet, administration och ekonomi, ansvarsfullheten

E-postadress: julia.tuuri@oll.fi

+358 44 780 0211

Julia har alltid inspirerats av språk, kulturer och människors sätt att agera. På OLL får Julia, som är känd för sin sociala och glada sida, ta sig igenom en djungel av internationella funktioner och ansvara för samarbete med intressegrupper. Julia är också intresserad av ekonomi och ledarskap, och i förbundet är hen utmärkt placerad för att följa med och utveckla dessa.

Julias första kärlek inom idrotten är redskapsgymnastik, som hen redan sysslat med i 15 år. Nuförtiden arbetar Julia som domare och tränare. Erfarenheten som tränare är också till nytta i arbetet som ordförande, där det är viktigt att motivera och leda hela teamet.