Ilona Raimas

Styrelsemedlem

Strategi och organisationsreform

E-postadress: ilona.raimas@gmail.com

Ilonas grej är alla slagsorganiseringsprocesser, intressant pappersarbete och hanteringen av helheter. Som extra styrelsemedlem fokuserar Ilona inte endast på styrelsens allmänna uppgifter, utan också på organisationsuppdatering och -reform.

Ilona arbetar undantagsvis utanför kansliet på Lappbrinken. Kalendern är fylld med arbete hos riskkapitalbolaget Wave Ventures och med studier i produktionsekonomi vid Aalto-universitetet.

Uthållighetsträning har lärt Ilona både orubblighet och planenlighet, men även hur viktigt avslappning är – allt det har varit till nytta i att få vardagens pusselbitar att gå ihop på ett hållbart och effektivt sätt.