Anmälarens information
Information om deltagande
Behörigheter och åtaganden

På Studerandenas Idrottsförbunds evenemang iakttas reglerna för tryggare rum. Läs reglerna: https://www.oll.fi/sv/oll/dokument-som-styr-verksamheten/regler-for-tryggare-rum/

Dataskyddsbeskrivning: https://www.oll.fi/sv/dataskyddsbeskrivning/

Bilder kan användas för att informera om mötet och i annan OLL-kommunikation.