Om den avviker från medlemsorganisationens normala faktureringsadress / Om det skett ändringar i faktureringsadressen år 2021.

Läs reglerna: https://www.oll.fi/sv/oll/dokument-som-styr-verksamheten/regler-for-tryggare-rum/

Dataskyddsbeskrivning: https://www.oll.fi/sv/dataskyddsbeskrivning/