Vi behöver inte fakturering address om betalare är din kåren.

https://www.oll.fi/oll/toimintaa-ohjaavat-dokumentit/turvallisemman-tilan-saannot/