Taustakysymykset

Sähköposti on mahdollisia lisäkysymyksiä sekä kyselyn koosteen lähettämistä varten.

HUOM! Tämä kysymys vain liikuntatoimille

Esim. korkeakoululiikunnan liikuntasuunnittelija, liikuntapäällikkö jne.

Esim. ryhmäliikunnan ohjaajat

Korkeakoululiikunnan yleistilanne

Esim. tilanteen muutokset lukukauden aikana

Kokonaisvaikutukset korkeakoululiikunnalle
Koronan vaikutukset toimintaan
Talouden sopeuttamistoimet
Korkeakoululiikunnan ulkopuolelta saatu tuki koronan vaikutuksiin

Kuvaile kyseistä tukitoimenpidettä

Kuinka paljon tukea olette saanut (100 € tarkkuudella).