Evenemangets information
Evenemangets preliminära budget och planerade deltagaravgifter

(t.ex. bollar)

(t.ex. första hjälpen, inkvarteringsutgifter, priser)

(per lag/pers.)

(t.ex. inkvarteringsintäkter)

Bifoga en kort projektplan och en uppskattning av hur följande saker kommer att genomföras under det planerade evenemanget:
A) tillgänglighet och jämlikhet (bl.a. lokalernas och tävlingsplatsernas tillgänglighet för deltagare/åskådare/frivilliga).
B) miljön (återvinning, material, servering, ankomst och förflyttning på tävlingsplatsen o.s.v.)