Remissbehandlingens material

Förbundsmötets material från remissbehandlingen.

Före förbundsmötet förmedlar Studerandenas Idrottsförbund förbundsmöteshandlingarna till sina medlemssamfund, så dessa kan yttra sig om handlingarna och föreslå ändringar eller tillägg till handlingarna. Handlingarna omfattar bland annat följande års verksamhetsplan och budget. Handlingarna från remissbehandlingen publiceras på den här sidan. Remissbehandlingens handlingar kan även laddas ner som docx- och PDF-filer.

Handlingarna från förbundets remissrunda och ytterligare information om mötet finns i den här Google Drive-mappen

Förbundsmöteshandlingarna är vanligen ute på remiss i tre veckor. Utlåtandena ska skickas till generalsekreteraren. Förbundsstyrelsen beaktar utlåtanden som erhållits av medlemssamfunden i sin beredelse av de slutliga förbundsmöteshandlingarna.


Vi publicerar de slutliga förbundsmöteshandlingarna senast tre veckor före förbundsmötet på sidan Officiellt förbundsmötesmaterial. Vi förmedlar information om publicering av förbundsmötesmaterialet via e-post till alla medlemssamfund.

Inga dokument hittades.